Искаше ми се да си тук (Wish You Were Here)

English

Wish You Were Here

 
So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?
 
And did they get you to trade
Your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?
 
How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.
 
Submitted by Mauler on Thu, 01/04/2010 - 12:48
Last edited by azucarinho on Sun, 10/07/2016 - 19:56
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Искаше ми се да си тук

Versions: #1#2#3
И така, мислиш ли, че можеш
Да различиш Рая от Ада,
Синьото небе от болката?
Можеш ли да различиш
Зелено поле от студена стоманена релса?
Усмивка изпод воал?
Мислиш ли, че можеш да ги различиш?
 
Накара ли те някой да замениш
Своите герои за призраци,
Дървета за гореща пепел,
Хладен бриз за горещ въздух,
Студен комфорт за промяна?
Размени ли това да си
Редник* по време на война
За това да си водач в клетка?
 
Как ми се искаше, как ми се искаше да си тук.
Ние сме просто две изгубени души,
Плуващи в един и същ аквариум.
Година след година
Тъпчем по една и съща земя.
И какво открихме?
Същите стари страхове.
Искаше ми се да си тук.
 
Submitted by kdravia on Tue, 14/08/2012 - 10:12
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
More translations of "Wish You Were Here"
English → Bulgarian - kdravia
5
Idioms from "Wish You Were Here"
Comments
mozzila    Wed, 22/08/2012 - 07:56
ki.loves.so    Wed, 22/08/2012 - 08:00

Браво, една от любимите ми песни! Забележката ми е единствено, че на МЕН специално „ как ми се ЩЕ/ ИСКА да си тук“ ми звучи доста по- добре, като вопъл или нещо подобно. Но щом си приложил друг превод, значи на теб другото ти звучи по- добре, така че няма проблем.

kdravia    Wed, 22/08/2012 - 08:40

Приемам забележката, но при положение, че в песента не се пее за жена, а за напуснал член на групата, ми се струва, че така не звучи толкова любовно.