На берегу Каспийского моря (Xəzərin sahilində)

Azerbaijani

Xəzərin sahilində

Ҝөрдүм бурда ҝөр нәләр?
Јашыл бағлар, дәрәләр,
Көлдүм бурда динҹәләр
Хәзәрин саһилиндә
 
Гоҹа, ҹаван чалышыр
Гыз оғланла јарышыр
Сөһбәт сөзә гарышыр
Хәзәрин саһилиндә
 
Сонсуз сәһра, торпаг аз
Ејни чылпаг, јалаваҹ.
Тәк дајаныб бир ағаҹ
Хәзәрин саһилиндә
 
Торпаг сары, гум сары
Ҝөзәлдир рүзүгары
Әл чалыр јарпаглары
Хәзәрин саһилиндә
 
Transliteration submitted by FokkerTISM on Sat, 20/06/2015 - 11:08
Submitter's comments:
Azeri Cyrillic 1958-1991
Gördüm burda gör nələr?
Yaşıl bağlar, dərələr,
Kölnüm burda dincələr
Xəzərin sahilində
 
Qoca,cavan çalışır,
Qız oğlanla yarışır
Söhbət sözə qarışır
Xəzərin sahilində
 
Sonsuz səhra, torpaq az
Eyni çılpaq, yalavac.
Tək dayanıb bir ağac
Xəzərinrin sahilində
 
Torpaq sarı, qum sarı,
Gözəldir rüzügarı
Əl çalır yarpaqları
Xəzərin sahilində
 
Submitted by qk081 on Sun, 01/04/2012 - 18:21
Submitter's comments:

Azeri language by:redvillage (Azerbaijan)

Align paragraphs
Russian translation

На берегу Каспийского моря

То, что я вижу здесь?
Зеленые сады, долины,
Сердца отдыхал здесь
на берегу Каспийского моря
 
Старые, молодые, работы
Парни девушки соревнуются
Вопрос смешивает слова
на берегу Каспийского моря
 
Бесконечная пустыня, земля меньше
В то же голый, голодный.
Стоял за деревом
на берегу Каспийского моря
 
Желтая земля, песок, желтый,
Отличный ветер
Игрок покидает
на берегу Каспийского моря
 
Submitted by taddy26 on Sun, 08/09/2013 - 19:45
Author's comments:

This translation isn't belong to me.

More translations of "Xəzərin sahilində"
Azerbaijani → Russian - taddy26
Comments