X

Swedish

X

X, X, X, X

(Afasi)
Okej lyssna.
Allting känns så bra, men jag har bara en liten sak
och jag måste nog få dela den (med dig).
För varje gång du kommer,
kommer också katalogen över alla du har legat med (åh nej).
Och det är Jakob och David och Erik och Patrik.
Åh baby så förnedrande.
För speciellt när du varit med ända sen jag konfirmerades.
Hur kunde du göra så mot mig?
Jag skulle aldrig någonsin göra så mot dig.

(---Refräng---)
Vad var det som du sa till mig när vi hade sex?
Det verkar som du skämdes, men jag glömde det direkt.
Du kallade mig någonting, men hörde jag det rätt?
Jag tror att det var Micke, men vänta nu ett tag.
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Baby, jag undrar: Är inte det ditt X?

(Afasi)
Lyssna. Det blir konstigt när du säger andras namn när vi har sex.
Jag förväntar mig att få höra mitt eget.
Men det enda jag får höra är ditt X.

(Erik)
Du vill inte se mig i ögonen när vi har sex,
men du stönar så jag gör väl någonting rätt (någonting rätt).
Och medan du är i din egen värld
så är jag kvar i vår smuliga och obäddade säng (säng).
Du är ovanpå, uppe bland rosa moln,
en lustens resa jag är här för du ska nå resans mål.
En lustens resa, baby jag är här.
Jag är din farkost, för jag får inte vara din medresenär.
Det vår något du sa innan det gick för dig.
Men jag glömde det sekunden efter, för då gick det för mig.

Vad var det som du sa till mig när vi hade sex?
Det verkar som du skämdes, men jag glömde det direkt.
Du kallade mig någonting, men hörde jag det rätt?
Jag tror att det var Danne, men vänta nu ett tag.
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Baby, jag undrar: Är inte det ditt X?

(Erik)
Asså om det nu är så att du tänker på någon annan när vi har sex,
så kan du väl försöka hålla det för dig själv.
Det gör ju lixom jag och jag har ju också ett X.
(Har du?)

Vad var det som du sa till mig när vi hade sex?
Det verkar som du skämdes, men jag glömde det direkt.
Du kallade mig någonting, men hörde jag det rätt?
Jag tror att det var Tobbe, men vänta nu ett tag.
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Är inte det ditt X? Är inte det ditt X?
Baby, jag undrar: Är inte det ditt X?

Submitted by VilkenIdiot on Fri, 18/05/2012 - 08:20
See video
Try to align
English translation

X

X, X, X, X

(Afasi)
Okay, listen.
Everything feels so good, but I just have one little thing
And I have to be able to share it (with you).
‘Cause every time you come,
Comes also the catalogue of everyone you have slept with (Oh no).
And it’s Jakob and David and Erik and Patrik.
Oh baby so humiliating.
Especially since you’ve been around ever since I was confirmed.
How could you do this to me?
I would never ever to this to you.

(---Refrain---)
What was it you said to me when we had sex?
It seems like you were embarrassed, but I forgot it right away.
You called me something, but did I hear that right?
I think it was Micke, but hold on a bit.
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Baby, I’m wondering: Isn’t that your X?

(Afasi)
Listen. It gets weird when you say someone else’s name when we have sex.
I expect to be able to hear my own.
But the only one I can hear is your X.

(Erik)
You don’t want to look me in the eyes when we have sex,
But you’re moaning so I’m surely doing something right (something right).
And while you’re in your own world
I’m left in our crumb-filled and un-made bed (bed).
You’re on top, up among pink clouds,
A journey of desire, I'm here so you can reach the journey’s destination.
A journey of desire, baby I'm here.
I'm your ship, ‘cause I can’t be your fellow traveler.
There was something you said before it went for you.
But I forgot it the second after, ‘cause it went for me.

What was it you said to me when we had sex?
It seems like you were embarrassed, but I forgot it right away.
You called me something, but did I hear that right?
I think it was Danne, but hold on a bit.
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Baby, I’m wondering: Isn’t that your X?

(Erik)
Well, if it’s getting to the point where you think about someone else when we have sex,
Then you better try to keep it to yourself
Well that’s what I do and I also have an X.
(don’t you?)

What was it you said to me when we had sex?
It seems like you were embarrassed, but I forgot it right away.
You called me something, but did I hear that right?
I think it was Tobbe, but hold on a bit.
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Isn’t that your X? Isn’t that your X?
Baby, I’m wondering: Isn’t that your X?

Submitted by VilkenIdiot on Fri, 18/05/2012 - 08:25
Author's comments:

(1) “X:” A borrowed English word. X as in “ex” boyfriend.

(2) “Comes:” has the same double meaning in Swedish as in English.

(3) “smuliga:” my best guess is that this is the adjective form of the word “smula” which means “crumb” (as in bread crumbs) or some similar kind of broken off piece of something. I’m guessing “smulig säng” means that you have crumbs in your bed.

(4) “väl,” “ju,” “nog.” These short little words are incredibly difficult to translate without making the sentence awkward. “väl” and “ju” are used to indicate that something is obvious. And “nog” means “probably” and “enough,” but as it is used in the first stanza, I think it means almost the same thing as “ju.” When you’re learning Swedish, these are the kind of words that you don’t bother translating, and just get a feeling for how they are used.

thanked 7 times
UserTime ago
jellyrcw112 years 31 weeks
Guests thanked 6 times
Comments