Για Σένα (For You)

English

For You

My love...
My love...
 
My love for you is something I'm not afraid...
My love...
Afraid...
 
My love for you is something I'm not afraid...
My love...
Afraid...
 
My love...
My love...
Afraid...
 
My love for you is something I'm not afraid...
My love...
Afraid...
 
My love for you is something I'm not afraid...
My love...
Afraid...
 
My love...
My love...
 
Submitted by Albens Z.Beni on Fri, 06/01/2017 - 09:22
Last edited by Fary on Fri, 06/01/2017 - 11:22
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Για Σένα

Η αγάπη μου
Η αγάπη μου
 
Η αγάπη μου για σένα είναι κατί το οποιο δεν φοβάμαι
η αγάπη μου
φοβάμαι
 
Η αγάπη μου για σένα είναι κατί το οποιο δεν φοβάμαι
η αγάπη μου
φοβάμαι
 
Η αγάπη μου
Η αγάπη μου
φοβάμαι
 
Η αγάπη μου για σένα είναι κατί το οποιο δεν φοβάμαι
η αγάπη μου
φοβάμαι
 
Η αγάπη μου για σένα είναι κατί το οποιο δεν φοβάμαι
η αγάπη μου
φοβάμαι
 
Η αγάπη μου
Η αγάπη μου
 
All translations submitted by me,are done by me @infinity13,except stated otherwise.Don't take them without credit.Thank you!
All translations are protected by copyright law. Copyright is a form of intellectual property, applicable to any expressed representation of a creative work.Copying and publishing on other websites or in other media, is not allowed without a written permission of the author.
Submitted by infiity13 on Fri, 06/01/2017 - 11:28
Added in reply to request by Albens Z.Beni
Comments