تو زندگی منی (You Are My Life)

Persian translation

تو زندگی منی

زمانی، تنهای تنها
در دنیایی (پر) از غریبه ها گم شده بودم
هیچ کس نبود که به او اعتماد کنم
فقط با خودم، تنها بودم
 
ناگهان تو ظاهر شدی
قبل از این، آسمان ابری بود
اما الان صاف ِ صاف است
 
تو، ترس ها را بردی
و مرا دوباره به روشنایی آوردی
 
تو خورشیدی
تو باعث می شوی تا من بدرخشم
(یا) بیشتر شبیه ستاره ها
که شب ها چشمک می زنند
تو ماه هستی
که در قلب من می درخشد
تو روز ِ من
شب ِ من
دنیای منی
تو زندگی منی
 
حالا، هر روز، با این لبخند روی چهره ام
بیدار می شوم
دیگر اشکی نیست، دیگر دردی نیست
چون تو، مرا دوست داری
تو کمکم می کنی تا بفهمم
که عشق، پاسخی است
به تمام آنچه که هستم
و من، من از زمانی که تو، با شریک کردن زندگی ات با من، به من آموختی
انسان بهتری هستم
 
تو خورشیدی
تو باعث می شوی تا من بدرخشم
(یا) بیشتر شبیه ستاره ها
که شب ها چشمک می زنند
تو ماه هستی
که در قلب من می درخشد
تو روز ِ من
شب ِ من
دنیای منی
تو زندگی منی
 
زمانی که قوی نبودم
تو به من قدرت دادی
وقتی امیدها گم شده بودند
تو به من امید دادی
وقتی که نمی توانستم ببینم
تو چشمانم را باز کردی
عشق همیشه اینجا، منتظر من بوده...
تو زندگی منی
 
Submitted by The Princess on Fri, 15/06/2012 - 17:52
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
English

You Are My Life

Once all alone
I was lost in a world of strangers
No one to trust
On my own, I was lonely
 
You suddenly appeared
It was cloudy before
but now is all clear
 

More

More translations of "You Are My Life"
English → Persian - The Princess
5
UserPosted ago
amirala_dd_19884 years 41 weeks
5
Comments
amirala_dd_1988     June 15th, 2012

واقعا شعر و ترجمه زيبايى بود!
Beautiful words and wonderful translation!