For Every Smile (Za każdy uśmiech)

Polish

Za każdy uśmiech

Świat ma tyle barw
Są tuż obok mnie
Weź ten piękny dar
I przez życie nieś!

A wtedy...
Za każdy uśmiech Twój
Stubarwny lata strój znów Ci dam
Za wszystko to, co wiem
Błękitnej nocy cień zabierz sam!

Za kilka miłych słów
Sto kwiatów z mego snu dam Ci też
Za każdą radość dnia
Mój kolorowy świat weź!

Przyjdź jak wczesny świt
Przyjdź od kwietnych łąk
I wśród szarych dni
Zapal słońca krąg!

A wtedy...
Za każdy uśmiech Twój
Stubarwny lata strój znów Ci dam
Za wszystko to, co wiem
Błękitnej nocy cień zabierz sam!

Za kilka miłych słów
Sto kwiatów z mego snu dam Ci też
Za każdą radość dnia
Mój kolorowy świat weź!

See video
Try to align
English translation

For Every Smile

The world has so many colours
They are right beside me
Take this beautiful gift
And carry through the life!

And then...
For every smile of yours
Hundred-coloured outfit of summer I will give you again
For everything I know
The shadow of azuline night take by yourself!

For a few nice words
A hundred flowers from my dream I will give you too
For every joyfulness of a day
Take my colourful world!

Come like an early sunrise
Come from the flower-covered meadows
And among the grey days
Light up the Sun ring

And then...
For every smile of yours
Hundred-coloured outfit of summer I will give you again
For everything I know
The shadow of azuline night take by yourself!

For a few nice words
A hundred flowers from my dream I will give you too
For every joyfulness of a day
Take my colourful world!

Submitted by dracuulina on Sat, 26/01/2013 - 19:44
thanked 1 time
UserTime ago
Guest3 years 2 weeks
More translations of "Za każdy uśmiech"
Polish → English - dracuulina
Comments