Beyond the River, Undiscovered land (Za rzeką nieodkryty ląd)

Polish

Za rzeką nieodkryty ląd

Myśli człowiek, że się dowie
Tam, gdzie świat ma mieć kres
Co to znaczy, że inaczej
Za bezkresem już jest
 
Za rzeką ląd i smoczy las
O milę stąd jest ta miłość w nas
Nieznany ląd gdzieś i gdzieś smoki trzy
O milę stąd jest ląd, o milę ja i Ty
 
W piasku złotym ślad tęsknoty
W krzykach czapli i mew
Za fortuną w świat pofrunąć
Słysząc żagli znów śpiew
 
Za rzeką ląd i smoczy las
O milę stąd jest ta miłość w nas
Nieznany ląd gdzieś i gdzieś smoki trzy
O milę stąd jest ląd, o milę ja i Ty
 
A kiedy minie bezpowrotnie czas
Bo czas to brat na jawie śnionych snów
Kiedy objedziesz dookoła świat
To wszystkie skarby świata znajdziesz tu
 
Za rzeką ląd i smoczy las
O milę stąd jest ta miłość w nas
Nieznany ląd gdzieś i gdzieś smoki trzy
O milę stąd jest ląd, o milę ja i Ty
 
videoem: 
Align paragraphs
English translation

Beyond the River, Undiscovered land

A man thinks, that he'll find out
Where the world has its end
What it means, that contrary
He is already beyond the end
 
Beyond the river, land and dragon's forest
A mile away is the love that is in us
Somewhere an unknown land and three dragons
Land, just a mile away, a mile for you and I
 
A trace of lonliness in golden sand
In screams of herons and seagulls
After fortune fly out to the world
Hearing again the singing of the sails
 
Beyond the river, land and dragon's forest
A mile away is the love that is in us
Somewhere an unknown land and three dragons
Land just a mile away, a mile for you and I
 
And when the irrecoverable time passes
Because time is a brother of dreams dreamt as hallucinations
When you finish the travel around the world
You will find the entire treasure of the world here
 
Beyond the river, land and dragon's forest
A mile away is the love that is in us
Somewhere an unknown land and three dragons
Land just a mile away, a mile for you and I
 
Submitted by Guest on Tue, 19/02/2013 - 01:35
More translations of "Za rzeką nieodkryty ląd"
Polish → English - Guest
Comments