Zablealo (Заблеало)

Macedonian

Заблеало

Заблеало, заблеало рудо јагне ле ле
среде трло, стојаново
 
Ој Стојане, ој Стојане, млад стопане ле ле
дури беше, дури беше, млад неженет
 
дури беше, дури беше, млад неженет ле ле
ме пасеше, во горана
 
Пасев трева, пасев трева детелина ле ле
пијев вода, пијев вода, од извора
 

Zablealo, zablealo rudo jagne le le
srede trlo, stojanovo

Oj Stojane, oj Stojane, mlad stopane le le
duri beše, duri beše, mlad neženet

duri beše, duri beše, mlad neženet le le
me paseše, vo gorana

Pasev treva, pasev treva detelina le le
pijev voda, pijev voda, od izvora

Submitted by Linerva on Sun, 10/04/2011 - 20:10
Submitted by Linerva on Tue, 04/10/2011 - 20:11
Submitter's comments:

A Macedonian folk song.

See video
Align paragraphs
Transliteration translation

Zablealo

Zablealo, zablealo rudo jagne le le
srede trlo, stojanovo
 
Oj Stojane, oj Stojane, mlad stopane le le
duri beše, duri beše, mlad neženet
 
duri beše, duri beše, mlad neženet le le
me paseše, vo gorana
 
Pasev treva, pasev treva detelina le le
pijev voda, pijev voda, od izvora
 
Submitted by Linerva on Sun, 10/04/2011 - 20:10
More translations of "Заблеало"
Macedonian → Transliteration - Linerva
Comments