Instead of (Zamiast)

Polish

Zamiast

Ty Panie tyle czasu masz
Mieszkanie w chmurach i błękicie
A ja na glowie mnóstwo spraw
I na to wszystko jedno życie

A skoro wszystko lepiej wiesz
Bo patrzysz na nas z lotu ptaka
To powiedz, czemu tak mi jest
Że czasem tylko siąść i płakać

Ja się nie skarżę na swój los
Potulna jestem jak baranek
I tylko mam nadzieję, że
Że chyba wiesz, co robisz, Panie

Ile mam grzechów, któż to wie
A do liczenia nie mam głowy
Wszystkie darujesz mi i tak
Nie jesteś przecież drobiazgowy

Lecz czemu mnie do raju bram
Prowadzisz droga taką kretą
I czemu wciąż doświadczasz tak
Jak gdybyś chciał uczynić świętą

Nie chcę się skarżyć na swój los
Nie proszę więcej niż dać możesz
I ciągle mam nadzieję, że
Że chyba wiesz, co robisz, Boże

To życie minie jak zły sen
Jak tragifarsa, komediodramat
A gdy się zbudzę, westchnę, cóż
To wszystko było chyba zamiast

Lecz póki co w zamęcie trwam
Liczę na palcach lata szare
I tylko czasem przemknie myśl
Przecież nie jestem tu za karę

Dziś czuję się jak mrówka, gdy
Czyjś but tratuje jej mrowisko
Czemu mi daleś wiarę w cud
A potem odebrałeś wszystko

Nie chcę się skarżyć na swój los
Choć wiem, jak będzie jutro rano
Tyle powiedzieć chciałam Ci
Zamiast pacierza na dobranoc

Submitted by Saliera on Tue, 08/11/2011 - 17:09
See video
Try to align
English translation

Instead of

You my lord have so much time
A house in the clouds and the sky
Yet I have so many issues on my mind
On top of which I only have one life

You know everything much better
Because you watch us from a bird's eye view
So tell me why it's like this for me
That sometimes I can only sit and cry

I do not complain about my fate
I am meek as a lamb
And I only hope that
That you probably know what you're doing Lord

How many sins I have who knows
I have no space in my head to count them
Even though you forgive them all
You are not meticulous after all

So why are there gates outside of paradise for me
You lead with such a winding road
And why do you make me have these experiences
As if you wanted me to become a saint

I do not want to complain about my fate
I do not ask for more than you can give
I constantly have hope that
That you probably know what you're doing God

This life will pass like a bad dream
Like a tragic comedy-drama
And when I wake I'll take in
All this was perhaps instead of

But for now I remain in turmoil
I count the grey years on my fingers
And only sometimes a thought sinks in
After all I'm not here for punishment

Today I feel like an ant when
Someones boot tramples over her ant farm
Why did you make me believe in the impossible
And then take everything back

I do not want to complain about my fate
Though I know how tomorrow morning will be
I wanted to tell you so many things
Instead of a prayer goodnight

Submitted by nestea on Tue, 07/08/2012 - 04:41
Author's comments:

It would've helped to have the proper Polish spelling :/

thanked 3 times
UserTime ago
Guest3 years 12 weeks
Guests thanked 2 times
More translations of "Zamiast"
Polish → English - nestea
Comments