Zapri, zapri violino [ Zapri, zapri violino (Запри, запри виолино) ]

Transliteration translation

Zapri, zapri violino

Edna stara violina,
noḱva tivko sviri,
a vo srce bolka blika,
kako da se smiri?
 
Zapri, zapri violino,
ne sviri, ne sviri za mene,
mojto srce, violino
za nea ḱe ovene.
 
Submitted by san79 on Mon, 10/06/2013 - 17:47
Macedonian

Zapri, zapri violino (Запри, запри виолино)

Една стара виолина,
ноќва тивко свири,
а во срце болка блика,
како да се смири?
 
Запри, запри виолино,
не свири, не свири за мене,
мојто срце, виолино
 

More

More translations of "Zapri, zapri violino (Запри, запри виолино)"
Macedonian → Transliteration - san79
Comments