לונדון London

Hebreo

לונדון London

מילים: חנוך לוין
Lyrics: Hanoch Levin

שלום
אני נוסעת
אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה
לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון
לונדון לא מחכה לי
גם שם אהיה לבד

אבל בלונדון יש יותר סרטים
בלונדון יש מוסיקה טובה
בלונדון טלוויזיה מצוינת
בלונדון אנשים יותר אדיבים
כך שהייאוש נעשה יותר נוח

אתה מבין?
הייאוש נעשה יותר נוח

ואולי זה כבר לכל החיים להיות לבד

אתה מבין?
אם למות כמו כלבה
אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה

Publicado por GK-1 el Vie, 16/03/2012 - 17:13
Editado por última vez por ArenaL5 el Mié, 25/09/2013 - 15:12
See video
 Intentar alinear
traducción al Inglés

לונדון London

מילים: חנוך לוין
Lyrics: Hanoch Levin

Goodbye
I'm going away
I don't want you (pl.) to escort me further on
It's not that I have illusions about London
London isn't waiting for me
There too I'll be alone

But in London there are more films
In London there's good music
In London television's excellent
In London people are kinder
So that desperation becomes more comfortable

You see/understand?
Desperation becomes more comfortable

Maybe it's already being alone for the rest of life

You see?
If to die like a bitch
At least let television be television

Publicado por GK-1 el Vie, 16/03/2012 - 17:23
Comentarios del autor:

I thank IZ and NT

5 agradecimientos
5 agradecimientos de invitados
Comentarios