1 000 очи (1,000 Eyes)

Inglés

1,000 Eyes

Crossing the line into the other side
Emerging as prisoners
To the emptiness of time

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

[Chorus:]
Living in the pupil of 1,000 eyes

Was it overlooked in front of all our faces?
Now, all the mistakes and secrets
Cannot be erased

Viewing the blind complexity
By which laws were justified
To erase simplicity

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found

Age of advanced observance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

[Repeat chorus]

We are enslaved now...

Publicado por Luiz Dorea el Sáb, 07/05/2011 - 18:09
See video
 Intentar alinear
traducción al Búlgaro

1 000 очи

Прекрачваме линията,
Минаваме от другата страна.
Превръщаме се в затворници
На празнотата на времето.

От ляво и от дясно,
Отзад – те са далеч от погледа.
Хвърляме се в нови открития,
Ера на напреднало наблюдение,
Целият свят е дуракоустойчива клетка.

Уединението и интимността каквито ги познаваме
Ще останат само спомен
Сред многото разказвани на потомците,
Които никога няма да ги разберат.

Припев:
Живеем в зениците на хиляди очи.

Дали не сме го забелязали,
А е било пред очите ни?

Сега всички грешки и тайни
Не могат да бъдат прикрити.

Виждаме сляпата сложност,
Която оправдава закона,
С който простотата е унищожена.

От ляво и от дясно,
Отзад – те са далеч от погледа.
Хвърляме се в нови открития,
Ера на напреднало наблюдение,
Целият свят е дуракоустойчива клетка.

Уединението и интимността каквито ги познаваме
Ще останат само спомен
Сред многото разказвани на потомците,
Които никога няма да ги разберат.

Припев:

Ние сме превърнати в роби.

Publicado por kdravia el Mar, 19/06/2012 - 07:49
Más traducciones de "1,000 Eyes"
Inglés → Búlgaro - kdravia
Comentarios