Zij

traducción al Inglés

Zij

Versiones: #1#2#3#4
The glance in her eyes
Changes the colour of my day
It's unbelivable
From black when she's angry
To more blue than blue when she laughs
 
The sun hangs constant amorously around her
And the moon leaves her never a seconde alone
One word from her lips
Can each time work miracles
It's unpredictable
Sometimes she resounds as a storm
And sometimes as sunny a season
 
But how hard it ever freezes
She has been this way thawed out
As long as she is with me I never annoy myself
Because she
 
She is the sun and the moon for me
She has the bests of both
So mysterious
And so warm at the same time
And she does everything with me
She is free
Free to go but she stays with me
 
She is the ebb and the flood
She is irrisistible
She tells me simply what finds
A woman and a child
She is wind and calm*
And she
She belongs to me
And she opens a world for me
 
She is the sun on my skin and the rain
Tailwind and headwind**
She is favourable in everything for me***
She makes me cheerful
She holds me tight makes me free
She is always there
She makes me part of her large whole
She is better half
Of me
She...
 
Publicado por Kazuma el Vie, 01/01/2010 - 00:00
9 agradecimientos
9 agradecimientos de invitados
Holandés

Zij

 
de blik in haar ogen
verandert de kleur van mijn dag
't is niet te geloven
van zwart als ze boos is
tot blauwer dan blauw als ze lacht
 
de zon hangt voortdurend verliefd om haar heen
en de maan laat haar nooit een seconde alleen
een woord van haar lippen
kan telkens weer wonderen doen
't is niet te voorspellen
soms klinkt ze als onweer
en soms als een zonnig seizoen
 
maar hoe hard het ook vriest
ze is zo weer ontdooid
zolang ze bij mij is verveel ik me nooit
want zij
 
zij is de zon en de maan voor mij
zij heeft het beste van allebei
zo mysterieus
en zo warm tegelijk
en ze doet iets met mij
ze is vrij
vrij om te gaan maar ze blijft bij mij
 
zij is de eb en de vloed erbij
ze is onweerstaanbaar
ze zegt me gewoon wat ze vindt
een vrouw en een kind
ze is wind en windstilte
en zij
zij hoort bij mij
en zij opent een wereld voor mij
 
zij is de zon op mijn huid en de regen
wind mee en wind tegen
zij zit in alles voor mij
ze maakt me blij
zij houdt me vast maakt me vrij
zij is er altijd
zij maakt me deel van haar grote geheel
zij is de betere helft
van mij
zij...
 
Marco Borsato: Top 6
Modismos de "Zij"
Comentarios