اوه عندما أضع يدي عليكِ (Ai Se Eu Te Pego)

traducción al Árabe

اوه عندما أضع يدي عليكِ

Versiones: #1#2
يالهي يالهي
انت ستقتلني هكذا
اوه عندما أضع يدي عليكِ
اوه عندما أضع يدي عليكِ
 
لذيذه لذيذه
انت ستقتلني هكذا
اوه عندما أضع يدي عليكِ
اوه عندما أضع يدي عليكِ
 
يوم السبت ليلا
الكل بدأ بالرقص
واكثر الفتيات اثارة بالكون مرت بجانبي
وبدأت استجمع شجاعتي وقلت لها
 
يالهي يالهي
انت ستقتلني هكذا
اوه عندما أضع يدي عليكِ
اوه عندما أضع يدي عليكِ
 
لذيذه لذيذه
انت ستقتلني هكذا
اوه عندما أضع يدي عليكِ
اوه عندما أضع يدي عليكِ
 
Publicado por alharsh el Mar, 29/11/2011 - 17:18
644 agradecimientos
UsuarioHace
kurd3 años 31 semanas
643 agradecimientos de invitados
Portugués

Ai Se Eu Te Pego

See video
Más traducciones de "Ai Se Eu Te Pego"
Portugués → Árabe - alharsh
5
Por favor, ayuda a traducir "Ai Se Eu Te Pego"
UsuarioPublicado hace
khalAdam3 años 50 semanas
5
Comentarios