Sva izvinjenja (All Apologies)

traducción al Serbio

Sva izvinjenja

Šta bih drugo trebao biti?
Sva izvinjenja.
Šta bih drugo mogao reći?
Svako je gay[ovdje znači sretan]
Šta bih drugo mogao napisati'
Nemam pravo.
Šta bih drugo trebao biti?
Sva izvinjenja.
 
Na suncu
Na suncu osjećam se kao onaj
Na suncu
Na suncu
Oženjen!
Sahranjen!
 
Volio bih da sam kao ti
Lako zabavljen
Pronaći svoje gnijezdo soli
Sve je moja krivica
Preuzeti ću svu krivnju
akva [voda] morska pjena sramota
Opekotina sa promrzlinom
Davi se pepelom njenog neprijatelja
 
Na suncu
Na suncu osjećam se kao onaj
Na suncu
Na suncu
Oženjen, oženjen, oženjen!
Sahranjen!
Da, da ,da, da
 
Sve u svemu je to što jesmo [20x]
 
Publicado por 094Zlaja el Lun, 23/04/2012 - 18:33
Comentarios del autor:

Prevod važi i za bosanski, hrvatski i crnogorski.
The translation is also valid for Bosnian, Croatian and Montenegrin.

16 agradecimientos
UsuarioHace
real012 años 11 semanas
majoneza4 años 47 semanas
14 agradecimientos de invitados
Inglés

All Apologies

What else should I be?
All apologies.
What else could I say?
Everyone is gay.
What else could I write?
I don't have the right.
What else should I be?
All Apologies.
 

Más

Modismos de "All Apologies"
UsuarioPublicado hace
majoneza4 años 47 semanas
5
Comentarios