هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم (All That I'm Living For)

Inglés

All That I'm Living For

 

All that I'm living for,
All that I'm dying for,
All that I can't ignore alone at night.

I can feel the night beginning.
Separate me from the living.
Understanding me,
After all I've seen.
Piecing every thought together,
Find the words to make me better.
If I only knew how to pull myself apart.

All that I'm living for,
All that I'm dying for,
All that I can't ignore alone at night.
All that I'm wanted for,
Although I wanted more.
Lock the last open door, my ghosts are gaining on me.

I believe that dreams are sacred.
Take my darkest fears and play them
Like a lullaby,
Like a reason why,
Like a play of my obsessions,
Make me understand the lesson,
So I'll find myself,
So I won't be lost again.

All that I'm living for,
All that I'm dying for,
All that I can't ignore alone at night.
All that I'm wanted for,
Although I wanted more.
Lock the last open door, my ghosts are gaining on me.

Guess I thought I'd have to change the world to make you see me,
To be the one.
I could have run forever,
But how far would I have come
Without mourning your love?

All that I'm living for,
All that I'm dying for,
All that I can't ignore alone at night.
All that I'm wanted for,
Although I wanted more.
Lock the last open door, my ghosts are gaining on me.

Should it hurt to love you?
Should I feel like I do?
Should I lock the last open door,
My ghosts are gaining on me

Publicado por Miley_Lovato el Sáb, 29/10/2011 - 14:26
Editado por última vez por Miley_Lovato el Sáb, 29/06/2013 - 09:25
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم

Versiones: #1#2

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم

میتونم شروع شب رو حس کنم
که من رو از زندگی جدا میکنه
من رو درک میکنه
بعد از تموم چیزهایی که دیدم
تموم افکارم رو همزمان تکه تکه میکنه
کلمه هایی رو پیدا کن که حالم رو بهتر میکنند
اگه فقط میدونستم چطور خودم رو کنار بکشم

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه

من معتقدم که رویاها مقدسند
بدترین ترسهای من رو می برند و اونها رو به بازی میگیرند
مثل یه لالایی
مثل یه دلیل
مثل یه بازی از وسوسه های فکری من
(همه ی اینها) باعث میشه که درس رو یاد بگیرم
تا خودم رو پیدا کنم
و دیگه گم نشم

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه

تصور کن من فکرمیکردم باید دنیا رو تغییر بدم
تا تو من رو ببینی
تا اون شخص باشم
من میتونم برای همیشه بدودم
اما بدون ماتم عشق تو
چقدر میتونم دورشده باشم؟

هر چیزی که بخاطرش زندگی میکنم
هر چیزی که بخاطرش می میرم
هرچیزی که نمیتونم توی تنهایی شب نادیده بگیرم
هر چیزی که بخاطرش به من نیاز دارند
با وجود اینکه من چیزهای بیشتری میخواستم
آخرین دری رو که باز مونده قفل کن,چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه

دوست داشتن تو به من آسیب میزنه؟
باید مثل اعمالم احساس کنم؟
باید آخرین دری رو که باز مونده قفل کنم؟
چیزی نمونده که دست خیالاتم به من برسه

Publicado por minuch el Lun, 23/04/2012 - 13:52
4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
Comentarios