Животиње (Animals)

Inglés

Animals

Animals we are
Disposable, collapsible and raw
In you go into some crowded room
And animals that climb
And they're climbing over you
Until you see
Off you go, off you go
 
Ooh
 
An animal I am
And I'm looking for
An answer just like you
But I should know
which way to turn
An animal that runs
And I ran away from you
Because I'm scared
Now off you go, off you go
 
If you're gonna go, go now
But if you're gonna go, go now
I forgot to tell you how
So if you're gonna go, go now
 
An animal you are
Disposable, defenseless, yes
And Watch your mouth
Boys, watch your mouth
An animal that runs
And I made all my excuses to you
And I missed my chance
By a stone's throw
 
If you're gonna go, go now
If you're gonna go, go now
I forgot to tell you how
But if you're gonna go
Go now
 
Now crumble
Crumble and fall
Crumble and fall
Like an animal
 
I crumble
Crumble and fall
Crumble and fall
Like an animal
 
Yes, I crumble
Crumble and fall
Crumble and fall
Like an animal
 
Yes, I crumble
Crumble and fall
Crumble and fall
Like an animal
 
Publicado por citruswind el Mar, 20/07/2010 - 22:43
Align paragraphs
traducción al Serbio

Животиње

Животиње смо ми
Слободни, скложиви и сирови
Улазиш у неку просторију препуну људи
И животоње које се успињу
И успеће се преко тебе
Док не видиш
Иди! Иди!
 
Ох
 
Животиња сам ја
И тражим
Један одговор баш као (и) тебе
Али бих требао знати
Којим путем да пођем
Животиња која трчи
И бежи од тебе
Јер сам уплашен
Иди сада! Иди сада!
 
Ако ћеш отићи, иди сада
Али ако ћеш отићи, иди сада
Заборавио сам да ти кажем како
Онда ако ћеш отићи, иди сада
 
Животиња си ти
Слободна, беспомоћна, да
И пази шта причаш
Момци, пазите шта причате
Животиња која трчи
Све своје изговоре сам ти дао
И пропустио сам своју шансу
Један педањ (далеку) од мене
 
Ако ћеш отићи, иди сада
Али ако ћеш отићи, иди сада
Заборавио сам да ти кажем како
Али ако ћеш отићи
Иди сада
 
Сруши се сада
Сруши и падни
Сруши и падни
Попут животиње
 
Рушим се
Рушим и падам
Рушим и падам
Попут животиње
 
Да, рушим се
Рушим и падам
Рушим и падам
Попут животиње
 
Да, рушим се
Рушим и падам
Рушим и падам
Попут животиње
 
Publicado por Invitado/a el Mié, 16/05/2012 - 18:04
Comentarios del autor:

There are a few versions of the song, with different lyrics.

One example:

Animals we are
Disposable
Сollapsible and raw
I suppose
It's just the state I'm in
Animals that climb
I'm climbing over you
Until you say
"Off you go, off you go"

Животиње смо ми
Слободни (расположиви)
Сложиви и сирови
Претпостављам
Да је то само стање у ком сам
Животиње које се успињу
Успињем се преко тебе
Док не кажеш
"Иди, иди" (одлази!)

Comentarios