یه دنیای دیگه (Another World)

traducción al Persa

یه دنیای دیگه

من و تویی در کار نیست,موضوع یه دلیله
فقط دارم سعی میکنم تا علامتهایی رو که بهم می رسه رمزگشایی کنم
مثل سنگ روی آتیشه,میفهمی چی میگم؟
دختر من تو رو نمیشناسم اما بهت ایمان دارم
تا زمانی که تو کلمه ها رو زنده نکنی
کلمه ها فقط کلمه اند
 
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
من ازت حمایت میکنم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
هرروز,همه جا....اوه
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
 
مال من(هستی),مال من(هستی)
داری چیکار میکنی؟
دختر,این موسیقی دل انگیزیه
وقتی داری حرکت میکنی
بذار من تو رو به اوج برسونم
بذار ثابت کنم چون آهای آهای خانم خوشگله
من بهش ایمان دارم
تا زمانی که تو کلمه ها رو زنده نکنی
کلمه ها فقط کلمه اند
 
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
من ازت حمایت میکنم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
هرروز,همه جا....اوه
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
 
عزیزم بذار رازت رو کشف کنم
به من راه بده,فقط بذار نشون بدم که نزدیک قلبم
حفظش میکنم,خودت رو توی اون عمق غرق کن
به من راه بده و بذار نشون بدم منظورم چیه
 
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
من ازت حمایت میکنم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
هرروز,همه جا....اوه
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
من ازت حمایت میکنم,متوقف نمیشم
میدونی که تو رو به یه دنیای دیگه می برم
من تو رو به اوج میرسونم,متوقف نمیشم
 
Publicado por minuch el Sáb, 19/05/2012 - 17:01
6 agradecimientos
6 agradecimientos de invitados
Inglés

Another World

It's not me, It's not you, there's a reason
I'm just trying read the signals I'm receivin
It's like stone on fire, can you feel it
I don't know about you girl but I believe it
Words will be just words...
Till you bring them to life
 
I'll lift you up, I'll never stop
 

Más

UsuarioPublicado hace
aref19894 años 44 semanas
4
Comentarios