خسته از عشق (ask yorgunu)

خسته از عشق

نگاه کن قلبم تکه تکه شده
همین طور روزهای گذشته
هر تکه اش یه طرف افتاده
برای تو مهم نیست اگه من چیزهایی که تو جاگذاشتی رو پاک کنم
نگاه کن این دنیا به هیچکس رحم نمیکنه
ای وای
گفتند که تو دروغ بودی
منو خیلی دوست داشتی
تو هم مثل من از عشق خسته بودی
مثل اینکه یه قصه بودی
گاهی بودی گاهی نبودی

Publicado por firooze68 el Mar, 10/07/2012 - 22:33
Original:
15 agradecimientos
15 agradecimientos de invitados
Turco

ask yorgunu

Más traducciones de "ask yorgunu"
Turco → Persa - firooze68
Comentarios