دور از من (Away from me)

traducción al Persa

دور از من

Versiones: #1#2
نفسمو حبس میکنم
همونطور که زندگی شروع میکنه به باج گرفتن
پشت یه لبخند پنهان میشم
همونطور که این نقشه ی عالی نقش بر آب میشه
اما وای,خدا حس میکنم بهم دروغ گفتن
تمام ایمانم رو توی چیزایی که به دست آوردم گم کردم
و من
 
قسمت همخوانی
من بیدار شدم تا خودمو پیداکنم
میون تموم سایه هایی که خودم به وجود آوردم
میخوام توی تو گم بشم
(دور از جایی که به وجود آوردم)
منو از خودم دور نمیکنی؟
 
سینه خیز توی این دنیا
همونطور که بیماری توی رگهام جاری میشه
به درونم نگاه میکنم
اما قلبم تغییر کرده
نمیتونم اینطوری پیش برم
از چیزی که هستم بیزارم
 
قسمت همخوانی
 
توی یه دنیای مرده گم شدم
به یه چیز بهتر میرسم
دروغی که توش زندگی میکنم برام خیلی کسل کننده شده
 
قسمت همخوانی
 
Publicado por minuch el Jue, 08/03/2012 - 04:46
2 agradecimientos
UsuarioHace
edris10004 años 11 semanas
1 agradecimiento de invitados
Inglés

Away from me

See video
UsuarioPublicado hace
edris10004 años 11 semanas
5
Comentarios