عزیزم طاقت بیار (Baby Hold On )

traducción al Persa

عزیزم طاقت بیار

اون یه بلیت به ناکجا آباد خرید
و به من گفت که حالش از این زندگی به هم میخوره
گفت"نگران نباش همه چیز روبه راهه"
بخاطر اینکه نمیخواد گریه ی من رو ببینه
 
اوه,کاش میتونست ببینه
که از نظر من چقدر زیباست
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
اشکها رو از صورتش پاک میکنم
اون لبخندی رو که قبلا حس میکرد فراموش کرده
دستهای من رو میگیره و زمزمه میکنه
بگو چرا عاشق بازنده ای مثل من هستی؟
 
اوه,کاش میتونست ببینه
که از نظر من چقدر زیباست
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
اوه آره,اوه آره
 
اوه,کاش میتونستی ببینی
که از نظر من چقدر زیبایی
آره
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
خواهش میکنم نرو
قوی باش,عزیزم,عزیزم
چیزهای زیادی هستند که تو نمیدونی
 
زندگی بعضی وقتها ناملایمه
میدونم که آسون نیست
میدونم که آسون نیست اما
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
طاقت بیار,عزیزم,عزیزم
 
Publicado por minuch el Vie, 25/05/2012 - 15:00
2 agradecimientos
UsuarioHace
khosroxx3 años 46 semanas
1 agradecimiento de invitados
Inglés

Baby Hold On

She bought a ticket to nowhere
And she told me that she's sick of this life
She said, "Don't worry, it's alright."
Cause she doesn't wanna see me cry
Oh, I wish that she could see
How beautiful she is to me
Oh, yeah
 

Más

Comentarios