بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟ (Call Me Maybe)

Inglés

Call Me Maybe

I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
and now you're in my way
 
I trade my soul for a wish,
pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
but now you're in my way
 
Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
 
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
You took your time with the call,
I took no time with the fall
You gave me nothing at all,
but still, you're in my way
 
I beg, and borrow and steal
Have foresight and it's real
I didn't know I would feel it,
but it's in my way
 
Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
 
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
 
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
I missed you so, so bad
 
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
 
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so so bad
 
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
 
So call me, maybe?
 
Publicado por dramaqueen el Mar, 21/02/2012 - 14:14
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟

یه سکه به چاه آرزو انداختم
ازم نپرس هرگز بهت نخواهم گفت
وقتی سکه افتاد به تو نگاه کردم
و حالا تو سر راه منی
 
روحم رو برای یه آرزو معامله کردم
پنی ها و سکه هارو برای یه بوسه معامله کردم
انتظارشو نداشتم
اما حالا تو سر راه منی
 
نگاهت به من خیره بود
با شلوار جین مندرس و تنت که نمایان بود
شب داغی بود و باد می وزید
کجا داری میری عزیزم؟
 
هی من تازه باهات آشنا شدم
و این دیوونگیه
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
سخته که درست
به تو نگاه کنم عزیزم
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
هی من تازه باهات آشنا شدم
و این دیوونگیه
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
و همه پسر های دیگه
دنبال من هستن
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
تو دیر زنگ زدی
اما من واسه عاشق شدن اصلا معطل نکردم
تو به من اصلا هیچی ندادی
اما هنوز سر راه منی
 
من گدایی میکنم قرض میکنم و می دزدم
پیش بینی میکنم و به حقیقت میپیونده
فکر نمیکردم احساسش کنم
اما این در مسیر راهمه
 
نگاهت به من خیره بود
با شلوار جین مندرس و تنت که نمایان بود
شب داغی بود و باد می وزید
کجا داری میری عزیزم؟
 
هی من تازه باهات آشنا شدم
و این دیوونگیه
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
سخته که درست
به تو نگاه کنم عزیزم
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
هی من تازه باهات آشنا شدم
و این دیوونگیه
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
و همه پسر های دیگه
دنبال من هستن
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
قبل از اینکه وارد زندگی من بشی
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد خیلی زیاد
 
قبل از اینکه وارد زندگی من بشی
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
باید اینو بدونی که
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد خیلی زیاد
 
سخته که درست
به تو نگاه کنم عزیزم
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
هی من تازه باهات آشنا شدم
و این دیوونگیه
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
و همه پسر های دیگه
دنبال من هستن
اما این شماره منه
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
قبل از اینکه وارد زندگی من بشی
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد خیلی زیاد
 
قبل از اینکه وارد زندگی من بشی
دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد
باید اینو بدونی
 
پس بهم زنگ بزن اگه دلت خواست؟
 
Publicado por leila_persian_girl el Dom, 08/04/2012 - 12:11
Added in reply to request by boracasli
Comentarios del autor:

:-)

5
Tu puntaje: Nada Average: 5 (2 votes)
Comentarios