نمی تونم بی خیالت شم (Can't Let You Go)

traducción al Persa

نمی تونم بی خیالت شم

Versiones: #1#2
آره...
فکر کنم قسمت نبوده
اما اونقدرام که به نظر میاد سخت نیست
فقط وقتی میخوام نفس بکشم آتیش میگیرم, آره
تو دیدی چه جوری سقوط کردم
اما تنهایی واسم بهتره
آره, میخوام قصه مو برات بگم
اما برام سخته باهات خداحافظی کنم
و تمام وجودم میخواد که دوباره توی زندگیم باشی
نمی تونم بی خیالت شم
نمی تونم بزارم بری
انگار مرده ها دارن زنده میشن
انگار تو سرم بمب داره میترکه
حتی یه لحظه هم آروم نیستم
هیچ چیزی بدتر از این نیست
که بفهمی اینجا دیگه آخر راهه(ته خطه)
میدونم که باید بی خیالت شم
اما خدافظی کردن اونقدرام برام آسون نیست
و با تمام وجودم میخوام که دوباره تو زندگیم باشی
نمی تونم بی خیالت شم
نمی تونم بزارم بری
..
..
ای کاش میشد یه جوری
همه خاطره هاتو از ذهنم پاک کنم
چون مدام به ذهنم میان و ولم نمی کنن
اما خدافظی کردن اونقدرام برام آسون نیست
و با تمام وجودم میخوام که دوباره تو زندگیم باشی
نمی تونم بی خیالت شم
نمی تونم بزارم بری
 
Publicado por mahnazi el Dom, 04/03/2012 - 20:29
6 agradecimientos
UsuarioHace
saharhekmat5 años 3 semanas
5 agradecimientos de invitados
Inglés

Can't Let You Go

Modismos de "Can't Let You Go"
UsuarioPublicado hace
saharhekmat5 años 3 semanas
5
Comentarios
Fary     Julio 30th, 2016

The original lyrics have separate verses now, so could you check your translation?