Κυνηγώντας Πεζοδρόμια (Kynigontas Pezodromia)

Inglés

Chasing Pavements

I've made up my mind,
Don't need to think it over,
If I'm wrong I am right,
Don't need to look no further,
This ain't lust,
I know this is love but,

If I tell the world,
I'll never say enough,
Cause it was not said to you,
And thats exactly what I need to do,
If I'm in love with you,

Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere

I'd build myself up,
And fly around in circles,
Wait then as my heart drops,
And my back begins to tingle
Finally could this be it

Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere

Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere,
Or would it be a waste?
Even If I knew my place should I leave it there?
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it leads nowhere

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Griego

Κυνηγώντας Πεζοδρόμια (Kynigontas Pezodromia)

Πήρα την απόφαση μου,
Δεν χρειάζεται να το ξανασκεφτώ,
Αν είμαι λάθος, είμαι σωστή,
Δεν χρειάζεται να δω παρακάτω,
Αυτό δεν είναι πόθος,
Ξέρω πως είναι αγάπη αλλά,

Αν το βροντοφωνάξω,
Ποτέ δεν θα πω αρκετά,
Γιατί δεν στο είχα πει ποτέ,
Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνω,
Αν είμαι ερωτευμένη μαζί σου,

Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά,
Ή θα ήταν κρίμα;
Ακόμα και αν ήξερα την θέση μου θα έπρεπε να την παρατήσω;
Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά.

Θα έφτιαχνα τον εαυτό μου,
Θα πέταγα τριγύρω κυκλικά,
Περίμενε τότε καθώς η καρδιά μου πέφτει,
Και η πλάτη μου αρχίζει να πονά ελαφρώς
Επιτέλους μπορεί να είναι αυτό

Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά,
Ή θα ήταν κρίμα;
Ακόμα και αν ήξερα την θέση μου θα έπρεπε να την παρατήσω;
Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά.

Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά,
Ή θα ήταν κρίμα;
Ακόμα και αν ήξερα την θέση μου θα έπρεπε να την παρατήσω;
Πρέπει να τα παρατήσω,
Ή πρέπει να συνεχίσω να κυνηγάω πεζοδρόμια (= να επιμένω);
Ακόμα και αν δεν οδηγεί πουθενά.

Publicado por Id el Lun, 05/12/2011 - 20:52
24 agradecimientos
Usuario Hace
georgia9730 semanas 2 días
alefellyhey1 año 30 semanas
dinaskou2 años 51 semanas
21 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
UsuarioPublicado hace
Miley_Lovato3 años 16 semanas
5
Comentarios