Komunikácia (Communication)

Inglés

Communication

For 27 years Ive been trying to believe and confide in
Different people Ive found.
Some of them got closer than others
And someone wouldnt even bother and then you came around
I didnt really know what to call you, you didnt know me at all
But I was happy to explain.
I never really knew how to move you
So I tried to intrude through the little holes in your veins
And I saw you
But thats not an invitation
Thats all I get
If this is communication
I disconnect
Ive seen you, I know you
But I dont know
How to connect, so I disconnect
 
You always seem to know where to find me and Im still here behind you
In the corner of your eye.
Ill never really learn how to love you
But I know that I love you through the hole in the sky.
Where I see you
And thats not an invitation
Thats all I get
If this is communication
I disconnect
Ive seen you, I know you
But I dont know
How to connect, so I disconnect
 
Well this is an invitation
Its not a threat
If you want communication
Thats what you get
Im talking and talking
But I dont know
How to connect
And I hold a record for being patient
With your kind of hesitation
I need you, you want me
But I dont know
How to connect, so I disconnect
I disconnect.
 
Publicado por Domi Nika el Vie, 27/01/2012 - 17:45
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Eslovaco

Komunikácia

Už 27 rokov sa snažím veriť a dôverovať
Rozdielnym ľuďom ktorých som našla
Niektorým z nich mám bližšie než iným
A niektorý by sa ani neobťažovali a potom si prišiel
okolo
Nevedela som ako ťa volať ,ty si nič nevedel o
mne
Ale bola som šťastná ,že ti to môžem vysvetliť
Nikdy som nevedela ako na teba zapôsobiť
Tak som teda skúšala vnucovať cez malé otvory v tvojich žilách A uvidela som ťa
Ale to nie je pozvánka
To je všetko čo som dostala
Ak toto je komunikácia
Ja sa odpájam
Videla som ťa ,poznám ťa
Ale neviem
Ako sa spojiť ,tak sa odpájam
 
Vždy si vyzeral ,že vieš kde ma hľadať a ja som stále za tebou
V kútiku tvojho oka,
Nikdy sa naozaj nenaučím ako ťa ľúbiť
Ale viem že ťa ľúbim cez dieru v oblakoch
Kde ťa vidím
A toto nie je lákanie
To je všetko čo som dostala
Ak toto je komunikácia
Ja sa odpájam
Videla som ťa ,poznám ťa
Ale neviem
Ako sa spojiť ,tak sa odpájam
 
Nuž toto je vyzvanie
Nie je to vyhrážanie
Ak chceš komunikovať
To je všetko čo dostaneš
Ja rozprávam a rozprávam
Ale neviem
Ako sa spojiť
A držím rekord v trpezlivosti
S tvojím druhom nerozhodnosti
Potrebujem ťa ,chceš ma
Ale ja neviem
Ako sa spojiť ,tak sa odpájam
Ja končím hovor
 
Publicado por Domi Nika el Vie, 27/01/2012 - 18:09
Por favor, ayuda a traducir "Communication"
Comentarios