زمانی برای خداحافظی [ Time to say goodbye (Con te partirò) ]

traducción al Persa

زمانی برای خداحافظی

Versiones: #1#2
هنگامی که تنهایم
افق را تصور می کنم
و کلمات در مانده اند
بله،می دانم نوری وجود ندارد
در اتاق جایی که نوری نیست
اگر تو با من نباشی،با من
در میان پنجره ها
همه می توانند فلبم را ببینند
که تو آن را شعله ور کردی
مرا در آغوش بگیر
سبک وار
هنگامی که در خیابان مرا می بینی
 
زمانی برای خداحافظی
با کشوری که هرگز
ندیدم و قسمت نکردم با تو
اکنون،بله،برای تو شرح می دهم
زمانی برای خداحافظی
روی کشتی که از دریاها می گذرد
بله،می دانم
دریاها که دیگر وجود ندارند
زمانی برای خداحافظی
 
هنگامی که دور می شوی
افق را متصور می شوم
و کلمات در مانده اند
و می دانم تو همراهم هستی
تو،مه من،تو با من هستی
تو،خورشید من،تو با من هستی
 
زمانی برای خداحافظی
با کشوری که هرگز
ندیدم و قسمت نکردم با تو
اکنون،بله،برای تو شرح می دهم
زمانی برای خداحافظی
روی کشتی که از دریاها می گذرد
دریاهایی که دیگر وجود ندارند
زمانی برای خداحافظی
 
زمانی برای خداحافظی
با کشوری که هرگز
ندیدم و قسمت نکردم با تو
اکنون،بله،برای تو شرح می دهم
زمانی برای خداحافظی
روی کشتی که از دریاها می گذرد
دریاهایی که دیگر وجود ندارند
با تو خواهم رفت
با تو خواهم ماند
 
Publicado por masih el Sáb, 03/09/2011 - 09:23
17 agradecimientos
UsuarioHace
art_mhz200316 semanas 7 horas
afra1 año 11 semanas
15 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
Italiano

Time to say goodbye (Con te partirò)

Quando sono solo
sogno all’orizzonte
e mancan le parole,
Si lo so che non c’è luce
in una stanza quando manca il sole,
Se non ci sei tu con me, con me
 
Su le finestre
 

Más

Por favor, ayuda a traducir "Time to say goodbye (Con te partirò)"
UsuarioPublicado hace
PersianCat3 años 10 semanas
5
Comentarios
golnoush     Marzo 26th, 2012

آهنگ خوبیو انتخاب کردی
ممنون

masih     Marzo 26th, 2012

خواهش.....

lernick     Abril 14th, 2012

much better than the english translation , thanks , job done perfectly Smile)

PersianCat     Enero 11th, 2014
5