بريدگي (Cut)

بريدگي

من غريبه نيستم
نه من مال توام
با يه خشم عاجزانه
و اشکايي که هنوز دردناک ميريزن

يه شعله قديمي شکننده
بدبختيه
و وقتي قلب هامون ملاقات کنن
ميدونم که مي بيني

نميخوام که بترسم
نميخوام که از درون بميرم تا نفس بکشم
خسته ام از احساس کرختي
آسودگي وجود داره من پيداش مي کنم وقتي که بريده باشم

ممکنه ديوونه به نظر بيام
يا به طرز دردناکي خجالتي
و اين زخم ها ژنهان نمي مونن
اگه توي چشم هام نگاه کني
من اينجا احساس تنهايي و سرما مي کنم
اگرچه نمي خوام بميرم
اما تنها داروي بيهوشي که باعث ميشه چيزيو حس کنم از درون ميکشه

نميخوام که بترسم
نميخوام که از درون بميرم تا نفس بکشم
خسته ام از احساس کرختي
آسودگي وجود داره من پيداش مي کنم وقتي که بريده باشم
درد
من تنها نيستم
من تنها نيستم

من غريبه نيستم
نه من مال توام
با يه خشم عاجزانه
و اشکايي که هنوز دردناک ميريزن

اما نميخوام که بترسم
نميخوام که از درون بميرم تا نفس بکشم
خسته ام از احساس کرختي
آسودگي وجود داره من پيداش مي کنم وقتي که بريده باشم

Publicado por Niloo_007 el Vie, 27/04/2012 - 19:07
Original:
6 agradecimientos
Usuario Hace
dl660k11 año 15 semanas
5 agradecimientos de invitados
Inglés

Cut

Video Lyrics
See video
Comentarios
dl660k1     Octubre 22nd, 2014

aali bod merci