گرفتارم دروغی ندارم

Turco

Dardayım Yalanım Yok

Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım

Günaydın anneciğim, günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor

Yüreğimi bir kalkan bilip, sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne

Kapalıydı kapılar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne

Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığında bir dalın
Korktum, güldüm, kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne

Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar
Bugün de ölmedim anne

 Intentar alinear
Persa

گرفتارم دروغی ندارم

گرفتارم دروغی ندارم
شبانه روز اذیت شدم
از علاقه هایم سواستفاده شد
در سرزمین دوری هستم

روز بخیر مادرم,روز بخیر پدرم
دوباره فردا میشه
نگو که خانه ما فردایی نخواهد داشت
نگو که اونجا روزها نمیگذرن
که وجودم از درد پر میشه

قلبم رو مثل سپر کردم و به کوچه ها رفتم
در قهوه خونه ها نشستم و با بجه ها حرف زدم
خسته و دلگیر شدم وبا دوستام دیدار کردم
مادر امروز هم نمردم

درها بسته و پرده ها کشیده بودن
صدای اسلحه از دوردست
یه طرفم جدایی یه طرفم زندگی
امروز هم نمردم مادر

تصور کردم سلاحی به طرفم نشانه رفته
فهمیدم شاخه ایست که باد تکانش میدهد
ترسیدم خندیدم از خودم ناراحت شدم
امروز هم نمردم مادر

اینطوره احساس های غریب در من
نمیدونم از کجا مییاد و به کجا میره
برگشتم و غم از قلبم به مغزم میره
امروز هم نمردم مادر

Publicado por firooze68 el Dom, 08/07/2012 - 21:28
8 agradecimientos
Usuario Hace
Anwar qadir1 año 21 semanas
7 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Más traducciones de "Dardayım Yalanım Yok"
Turco → Persa - firooze68
0
Comentarios