Eriya no Hi (エリヤの日) (Days of Elijah) [ Days of Elijah ]

Inglés

Days of Elijah

These are the days of Elijah
Declaring the Word of the Lord
And these are the days of your servant Moses
Righteousness being restored
And though these are days of great trials
Of famine and darkness and sword
Still we are the voice in the desert crying
Prepare ye the way of the Lord!

Behold He comes! Riding on the clouds!
Shining like the sun! At the trumpet call
Lift your voice! It's the year of Jubilee!
And out of Zion's hill salvation comes!

And these are the days of Ezekiel
The dry bones becoming as flesh
And these are the days of your servant David
Rebuilding a temple of praise
And these are the days of the harvest
The fields are as white in the world
And we are the labourers in your vineyard
Declaring the word of the Lord!

Behold He comes! Riding on the clouds!
Shining like the sun! At the trumpet call
Lift your voice! It's the year of Jubilee!
And out of Zion's hill salvation comes!

He who was, and who is, and who is to come

Publicado por rsandino el Mar, 02/12/2008 - 15:18
 Intentar alinear
traducción al Japonés

Eriya no Hi (エリヤの日) (Days of Elijah)

Korera, ERIYA no hi, Joutei no
kotoba wo sengen shiteiru.
Korera, kimi no shimobe MO-SE no hi
Gi fukugen sareteiru
To ga, korera, ookina shiren no hi
Kikin to yami to ken
Mada warera, sabaku no nakigoe no onsei
"Kami no michi wo junbi suru!"

Miyo! Kare ga kuru! Kumo ni notte!
Taiyou no kagayaku! Rappa de wa,
Koe wo ageru, kore wa JUBIRII no toshi
Sukui wa SHION no oka no de!

Korera, EZEKIERU no hi,
Kansou hone nikutai ninari tsutsu.
Korera, kimi no shimobe DABIDE no hi
Shousan no jiin wo saikouchiku suru
To ga, korera, shuukaku no nichi
Fiirudo, sekai de wa shiro
Warera kimi no hatake de roudousha
Kami no kotoba wo sengen suru!

Miyo! Kare ga kuru! Kumo ni notte!
Taiyou no kagayaku! Rappa de wa,
Koe wo ageru, kore wa JUBIRII no toshi
Sukui wa SHION no oka no de!

Kare wa sare, dare ga, dare niarudarou .

Publicado por origamiflowers el Mar, 27/04/2010 - 02:58
Comentarios del autor:

Sorry if anything is incorrect, I tried.

3 agradecimientos
Usuario Hace
annie lee24 semanas 1 día
2 agradecimientos de invitados
Comentarios