آیا به یاد نمی آوری (Don't You Remember)

Inglés

Don't You Remember

 
When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said
No final kiss to seal any sins
I had no idea of the state we were in
 
I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong
The more I do, the less I know
 
But I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 
But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
Gave you the space so you could breathe
I kept my distance so you would be free
In hope that you'd find the missing piece
To bring you back to me
 
Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before
Baby, please remember me once more
 
When will I see you again?
 
Publicado por minanihan el Sáb, 30/04/2011 - 22:01
Editado por última vez por atheros el Lun, 03/10/2016 - 11:43
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

آیا به یاد نمی آوری

Versiones: #1#2#3#4
چه هنگام تو را دوباره خواهم دید؟
تو بی خداحافظی رفتی،بدون گفتن کلمه ای
نه بوسه ی پایانی برای بخشیدن گناهان
هیچ تصوری از محلی که در آن بودیم نداشتم
 
می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم
 
اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
آخرین باری که به من فکر کرده ای کی بوده؟
یا کاملا مرا از حافظه ات پاک کرده ای
اغلب در مورد جایی را که اشتباه رفتم فکر می کنم
هرچه بیشتر فکر میکنم،کمتر متوجه می شوم(میدانم)
 
می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم
 
اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
فضا به تو داده شده،پس می توانی نفس بکشی
من فاصله ام را حفظ کرده ام، پس تو آزاد خواهی بود
امیدوارم که قطعه ی گمشده ات را بیابی
تا تو را به من برگرداند
 
چرا به یاد نمی آوری؟
آیا به یاد می آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
چه وقت تو را دوباره خواهم دید؟
 
Publicado por masih el Lun, 19/03/2012 - 07:53
Comentarios