آیا به یاد نمی آوری (Don't You Remember)

traducción al Persa

آیا به یاد نمی آوری

Versiones: #1#2#3#4
چه هنگام تو را دوباره خواهم دید؟
تو بی خداحافظی رفتی،بدون گفتن کلمه ای
نه بوسه ی پایانی برای بخشیدن گناهان
هیچ تصوری از محلی که در آن بودیم نداشتم
 
می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم
 
اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
آخرین باری که به من فکر کرده ای کی بوده؟
یا کاملا مرا از حافظه ات پاک کرده ای
اغلب در مورد جایی را که اشتباه رفتم فکر می کنم
هرچه بیشتر فکر میکنم،کمتر متوجه می شوم(میدانم)
 
می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم
 
اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
فضا به تو داده شده،پس می توانی نفس بکشی
من فاصله ام را حفظ کرده ام، پس تو آزاد خواهی بود
امیدوارم که قطعه ی گمشده ات را بیابی
تا تو را به من برگرداند
 
چرا به یاد نمی آوری؟
آیا به یاد می آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور
 
چه وقت تو را دوباره خواهم دید؟
 
Publicado por masih el Lun, 19/03/2012 - 07:53
20 agradecimientos
UsuarioHace
latifeh.ya3 años 51 semanas
leila_persian_girl4 años 12 semanas
18 agradecimientos de invitados
Inglés

Don't You Remember

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said
No final kiss to seal any sins
I had no idea of the state we were in
 
I know I have a fickle heart and bitterness
And a wandering eye
And a heaviness in my head
 

Más

Comentarios