آیا به یاد نمی آوری

Inglés

Don't You Remember

 

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said,
No final kiss to seal any sins,
I had no idea of the state we were in,

I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
And a heaviness in my head,

But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong,
The more I do, the less I know,

But I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
And a heaviness in my head,

But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

Gave you the space so you could breathe,
I kept my distance so you would be free,
In hope that you'd find the missing piece,
To bring you back to me,

Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

When will I see you again?

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Persa

آیا به یاد نمی آوری

Versiones: #1#2#3#4

چه هنگام تو را دوباره خواهم دید؟
تو بی خداحافظی رفتی،بدون گفتن کلمه ای
نه بوسه ی پایانی برای بخشیدن گناهان
هیچ تصوری از محلی که در آن بودیم نداشتم

می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم

اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور

آخرین باری که به من فکر کرده ای کی بوده؟
یا کاملا مرا از حافظه ات پاک کرده ای
اغلب در مورد جایی را که اشتباه رفتم فکر می کنم
هرچه بیشتر فکر میکنم،کمتر متوجه می شوم(میدانم)

می دانم که قلب بی وفا و تلخی دارم
و چشمانی سرگردان
و سنگینی ای در سرم

اما،آیا به یاد نمی آوری؟
به یاد نمی آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور

فضا به تو داده شده،پس می توانی نفس بکشی
من فاصله ام را حفظ کرده ام، پس تو آزاد خواهی بود
امیدوارم که قطعه ی گمشده ات را بیابی
تا تو را به من برگرداند

چرا به یاد نمی آوری؟
آیا به یاد می آوری؟
دلیل آن که قبلا عاشقم بودی
عزیزم،لطفا یک بار دیگر مرا به یاد بیاور

چه وقت تو را دوباره خواهم دید؟

Publicado por masih el Lun, 19/03/2012 - 07:53
20 agradecimientos
Usuario Hace
latifeh.ya1 año 51 semanas
leila_persian_girl2 años 12 semanas
18 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios