E.T.

Inglés

E.T.

You're so hypnotizing
Could you be the devil
Could you be an angel

Your touch magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing

They say be afraid
You're not like the others
Futuristic lover
Different DNA
They don't understand you

Your from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch are foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

Your so supersonic
Wanna feel your powers
Stun me with your lasers
Your kiss is cosmic
Every move is magic

Your from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch are foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

There is this transcendental
On another level
Boy, you're my lucky star

I wanna walk on your wave length
And be there when you vibrate
For you I'll risk it all
All

Kiss me, ki-ki-kiss me
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, ta-ta-take me
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch are foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

Extraterrestrial
Extraterrestrial

Boy, you're an alien
Your touch are foreign
It's supernatural
Extraterrestrial

Publicado por purplelunacy el Lun, 30/08/2010 - 19:22
See video
 Intentar alinear
traducción al Búlgaro

E.T.

Толкова си омаен
Би ли могъл да бъдеш дяволът
Би ли могъл да бъдеш ангел

Допирът ти е магнетичен
Кара ме да се чуствам все едно се нося
Оставя тялото ми да сияе

Казват ми да се страхувам
Ти не си като другите
Любовнико от бъдещето
Различно ДНК
Те не те разбират

Ти си от един напълно разичен свят
Друго измерение
Отваряш ми очите
И съм готова да тръгна
Отведи ме към светлината

Целуни ме, це-це-целуни ме
Зарази ме с любовта си
Изпълни ме с отровата си

Вземи ме, в-в-вземи ме
Искам да съм жертва
Готова съм за похищение

Момче, ти си извънземен
Допърът ти е толкова чужд
свръхестествен
Извъземен

Толкова си свръхзвуков
Искам да усетя силите ти
Зашемети ме с лазерите си
Целувката ти е космична
Всяко движение е магично

Ти си от един напълно различен свят
Друго измерение
Отваряш очите ми
И съм готова да тръгна
Отведи ме към светлината

Целуни ме, це-це-целуни ме
Зарази ме с любовта си
Изпълни ме с отровата си

Вземи ме, в-в-вземи ме
Искам да съм жертва
Готова съм за похищение

Момче, ти си извънземен
Допърът ти е толкова чужд
свръхестествен
Извъземен

Това е трансцендентално
На различно ниво
Момче, ти си щастливата ми звезда

Искам да вървя на твоята дължина на вълната
И да съм при теб, когато вибрираш
За теб ще рискувам всичко
Всичко

Целуни ме, це-це-целуни ме
Зарази ме с любовта си
Изпълни ме с отровата си

Вземи ме, в-в-вземи ме
Искам да съм жертва
Готова съм за похищение

Момче, ти си извънземен
Допърът ти е толкова чужд
свръхестествен
Извъземен

Извъземен
Извъземен

Момче, ти си извънземен
Допърът ти е толкова чужд
свръхестествен
Извъземен

Publicado por Danielyt el Mié, 29/06/2011 - 20:09
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Comentarios