سرخوشی (Euphoria)

Inglés

Euphoria

Why
Why can't this moment last forever more
Tonight
Tonight eternity's an open door
No
Don't ever stop doing the things you do
Don't go
In every breath I take I'm breathing you

Euphoria
Forever, 'til the end of time
From now on, only you and I
We're going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We're going u-u-u-u-u-u-up

We are here
We're all alone in our universe
We are free
Where everything's allowed and love comes first
Forever and ever together
We sail into infinity
We're higher and higher and higher
We're reaching for divinity

Euphoria
Forever, 'til the end of time
From now on, only you and I
We're going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We're going u-u-u-u-u-u-up

Forever
We sail into infinity
We're higher
We're reaching for divinity

Euphoria
Euphoria
We're going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We're going u-u-u-u-u-u-up
Euphoria
Euphoria
We're going u-u-u-u-u-u-up

Publicado por LeonaCro el Dom, 04/03/2012 - 16:28
Editado por última vez por Miley_Lovato el Mié, 26/06/2013 - 11:11
Comentarios del uploader:

Eurovision Performance -> http://www.youtube.com/watch?v=4nJcmLMb5to

See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

سرخوشی

چرا؟

چرا این لحظه تا ابد باقی نمی ماند؟

امشب،

امشب جاودانگی، مانند دری باز است

نه،

هیچ گاه کارهایی را که انجام می دهی، متوقف نکن

نرو!

در هر نفس، تو را تنفس می کنم

سرخوش ام

برای همیشه، تا پایان جهان

از همین حالا، فقط من و تو

داریم به اوج می رویم

سرخوش ام

قطعه ای جاودانه از هنر

عشق، درونم قلبم می تپد

به اوج می رویم

ما این جاییم

ما همه در جهانمان تنها ایم

ما آزادیم

این جا جاییست که همه چیز درآن مجاز است، و عشق سرآغاز همه چیز است

تا همیشه با همیم

در ابدیت شناور می شویم

ما از همه والاتریم

ما داریم به خدا می رسیم

سرخوش ام

برای همیشه، تا پایان جهان

از همین حالا، فقط من و تو

داریم به اوج می رویم

سرخوش ام

قطعه ای جاودانه از هنر

عشق، درونم قلبم می تپد

به اوج می رویم

برای همیشه

در ابدیت شناور می شویم

ما از همه والاتریم

ما داریم به خدا می رسیم

سرخوش ام

سرخوش ام

داریم به اوج می رویم

سرخوش ام

قطعه ای جاودانه از هنر

عشق، درون قلبم می تپد

داریم به اوج می رویم

سرخوش ام

سر خوش ام

داریم به اوج می روی

translated to Persian by Re.Mez

Publicado por edris1000 el Mar, 29/05/2012 - 11:41
Comentarios del autor:
Fuente de la traducción:
11 agradecimientos
Usuario Hace
kolit3 años 14 semanas
nila3 años 25 semanas
9 agradecimientos de invitados
Por favor, ayuda a traducir "Euphoria"
Comentarios