هر کاری که انجام دادم برای تو بود (Everything I Do I Do It For You)

Inglés

Everything I Do I Do It For You

Look into my eyes - you will see

What you mean to me

Search your heart - search your soul

And when you find me there you'll search no more

Don't tell me it's not worth tryin' for

You can't tell me it's not worth dyin' for

You know it's true

Everything I do - I do it for you

Look into my heart - you will find

There's nothin' there to hide

Take me as I am - take my life

I would give it all I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fightin' for

I can't help it there's nothin' I want more

Ya know it's true

Everything I do - I do it for you

There's no love - like your love

And no other - could give more love

There's nowhere - unless you're there

All the time - all the way
Don't tell me it's not worth tryin' for
I can't help it
There's nothin' I want more
I would fight for you -
I'd lie for you
Walk the wire for you -
Ya I'd die for you

Ya know it's true
Everything I do
I do it for you

Editado por última vez por Miley_Lovato el Lun, 01/06/2015 - 16:00
See video
Align paragraphs
traducción al Persa

هر کاری که انجام دادم برای تو بود

در چشمان من نگاه کن .خواهی دید
چه معنایی برای من داری
در قلبت جستجو کن،در روحت
و وقتی من را پیدا کردی دیگر جستجو نخواهی کرد

به من نگو که این ارزش تلاش کردن رو نداره
نمی تونی بهم بگی که این ارزش مردن رو نداره
تو می دونی که این حقیقت داره
هر کاری که انجام دادم برای تو بود

به درون قلب من نگاه کن
و میبینی که در آن چیزی برای مخفی کردن وجود نداره
من را به عنوان اون چیزی که هستم قبول داشته باش
زندگی من رو بگیر
من همه ی اینها را خواهم داد
من قربانی خواهم شد

به من نگو که این ارزش جنگیدن رو نداره
من نمیتونم کاری انجام دهم
تا به حال چیزی وجود نداشته که من به این اندازه بخواهم
تو می دونی که این حقیقت داره
هر کاری که انجام دادم برای تو بود

هیچ عشقی مثل عشق تو وجود نداره
و هیچ کس دیگری نمی توانست عشق بیشتری را نثار کنه
هیچ مکانی وجود نداره مگر اینکه تو اونجا باشی

در هیچ زمانی ، به هیچ عنوان
به من نگو که این ارزش تلاش کردن رو نداره
من نمیتونم کاری انجام دهم
تا به حال چیزی وجود نداشته که من به این اندازه بخواهم
من برای تو خواهم جنگید
من برای تو دروغ خواهم گفت
برای تو بر روی لبه ی بند راه خواهم رفت
آره!من برای تو می میرم!

تو می دونی
هر کاری که انجام می دهم
برای توست!

Publicado por Rockchick2 el Mar, 18/05/2010 - 10:06
10 agradecimientos
UsuarioHace
Hamidreza Ardakani15 semanas 1 día
9 agradecimientos de invitados
Comentarios