Phai Nhạt (Faint)

Inglés

Faint

I am a little bit of loneliness
A little bit of disregard
Handful of complaints
But I can't help the fact
That everyone can see these scars

I am what I want you to want
What I want you to feel
But it's like no matter what I do
I can't convince you
To just believe this is real

So I let go, watchin' you
Turn your back like you always do
Face away and pretend that I'm not
But I'll be here 'cause you are all that I've got

(Chorus)
I can't feel the way I did before
Don't turn your back on me
I won't be ignored
Time won't heal this damage anymore
Don't turn your back on me
I won't be ignored

I am a little bit insecure
A little unconfident
'Cause you don't understand
I do what I can
But sometimes I don't make sense

I am what you never want to say
But I've never had a doubt,
It's like no matter what I do
I can't convince you
For once just to hear me out

So I let go, watchin' you
Turn your back like you always do
Face away and pretend that I'm not
But I'll be here 'cause you are all that I've got

(Chorus)

No! Hear me out now
You're gonna listen to me like it or not
Right now, hear me out now
You're gonna listen to me like it or not
Right now!

I can't feel the way I did before
Don't turn your back on me
I won't be ignored!

(Chorus)

(I can't feel)
Don't turn your back on me
I won't be ignored
(Time won't heal)
Don't turn your back on me
I won't be ignored

Publicado por citruswind el Mié, 23/11/2011 - 04:16
See video
Align paragraphs
traducción al Vietnamita

Phai Nhạt

Tôi có chút cô đơn,
Chút lẻ loi
Một đống chỉ trích
Nhưng tôi không thể giấu được sự thật
Là bất cứ ai cũng có thể thấy những vết sẹo này

Tôi là người mà tôi muốn em mong muốn
Là thứ mà tôi muốn em cảm nhận được
Nhưng chẳng quan trọng tôi cố đến đâu
Tôi vẫn không thể thuyết phục được em
Tin rằng đây là sự thật

Nên tôi để em ra đi, rồi dõi theo em
Quay lưng đi như em vẫn thường làm với tôi
Quay mặt đi và vờ như tôi không là gì cả
Nhưng tôi sẽ ở đây vì em là tất cả những gì tôi có

(Điệp khúc)
Tôi không có cảm xúc như tôi đã từng có
Đừng có quay lưng lại với tôi
Tôi sẽ không để mình bị phớt lờ đâu
Thời gian không thể nào chữa lành vết thương này nữa đâu
Đừng có quay lưng lại với tôi
Tôi sẽ không để mình bị phớt lờ đâu

Tôi có một chút lo lắng
Một chút không tự tin
Vì em không hiểu được rằng
Tôi làm những gì tôi có thể
Nhưng đôi khi những thứ tôi làm thật vô nghĩa

Tôi là thứ mà em không bao giờ muốn nói đến
Nhưng tôi chưa bao giờ một lần nghi ngờ
Có vẻ như chẳng quan trọng tôi cố đến đâu
Tôi vẫn không thể thuyết phục được em
Nghe lời tôi, dù chỉ một lần thôi

Nên tôi để em ra đi, rồi dõi theo em
Quay lưng đi như em vẫn thường làm với tôi
Quay mặt đi và vờ như tôi không là gì cả
Nhưng tôi sẽ ở đây vì em là tất cả những gì tôi có

(Điệp khúc)

Không! Nghe tôi nói đi
Em phải nghe tôi nói hết, dù thích hay không
Ngay bây giờ, ngay tại đây, nghe tôi nói đi
Em phải nghe tôi nói hết, dù thích hay không
Ngay bây giờ, ngay tại đây

Tôi không có cảm xúc như tôi đã từng có
Đừng có quay lưng lại với tôi
Tôi sẽ không để mình bị phớt lờ đâu

(Điệp khúc)

(Tôi không thể cảm nhận)
Đừng có quay lưng lại với tôi
Tôi sẽ không để mình bị phớt lờ đâu
(Thời gian không thể nào chữa lành)
Đừng có quay lưng lại với tôi
Tôi sẽ không để mình bị phớt lờ đâu

Publicado por Nắng el Sáb, 21/04/2012 - 03:50
Editado por última vez por Nắng el Lun, 04/01/2016 - 20:29
Comentarios del autor:

Fixed.

Comentarios