Ang Ama Nating si Abraham

Inglés

Father Abraham

Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm, right foot!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm, right foot, left foot!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm, right foot, left foot,
Chin up!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm, right foot, left foot,
Chin up, turn around!
Father Abraham had many sons
Many sons had Father Abraham
I am one of them and so are you
So let's all praise the Lord.
Right arm, left arm, right foot, left foot,
Chin up, turn around, sit down!

 Intentar alinear
Filipino

Ang Ama Nating si Abraham

Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay, kanang paa!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay, kanang paa, kaliwang paa!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay, kanang paa, kaliwang paa, tumingala!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay, kanang paa, kaliwang paa, tumingala, umikot!
Ang Ama nating si Abraham ay nagkaroon ng maraming anak
Maraming anak ang nagkaroon ng ama tulad ni Abraham
Isa ako sa kanila at ikaw rin
Kaya, lahat tayo'y magpuri sa Panginoon
Kanang kamay, kaliwang kamay, kanang paa, kaliwang paa, tumingala, umikot, umupo!

Publicado por introvoyz041 el Jue, 05/01/2012 - 07:55
4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios