پرواز كن (Fly)

traducción al Persa

پرواز كن

هر لحظه همه چيز ميتونه تغيير كنه
باد رو روي شونه هات احساس كن
براي يك لحظه همه دنيا ميتونه صبر كنه
ديروزت رو رها كن
 
ميتوني بشنوي كه صدا ميكنه؟
ميتوني تو روحت احساسش كني؟
ميتوني به اين آرزو اعتماد كني؟
و كنترل كني
 
پرواز كن
قسمتي از وجودت كه ميخواي پنهانش كني رو باز كن
دليل نتونستن هات رو در زندگي فراموش كن
و شروع به امتحان كردن كن
چون نوبت توست
زمان پرواز كردنه
همه نگراني هات
اونها رو جايي رها كن
رويايي رو پيدا كن كه بتوني دنبالش كني
به چيزي دست پيدا كن كه چيزي باقي نمونده
و دنيا حس خالي بودن داره
 
ميتوني بشنوي كه صدا ميكنه؟
ميتوني به اين آرزو اعتماد كني؟
 
و وقتي گرفته اي و احساس تنهايي ميكني
فقط ميخواي فرار كني
به خودت اعتماد كن و دست نكش
ميدوني كه بهتر از هر كس ديگه اي هستي
 
هر لحظه همه چيز ميتونه تغيير كنه
براي يك لحظه همه دنيا ميتونه صبر كنه
 
Publicado por orkideh el Lun, 14/05/2012 - 17:27
7 agradecimientos
UsuarioHace
Armageddon684 años 45 semanas
6 agradecimientos de invitados
Inglés

Fly

Any moment everything can change
Feel the wind on your shoulder
For a minute all the world can wait
Let go of your yesterday
 
Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
 

Más

Por favor, ayuda a traducir "Fly"
Comentarios