Ice Cream Factory (Glassfabrik)

Sueco

Glassfabrik

En fattig flicka stack en dag från mor och far
För att inte ligga dom till last som kvar i hemmet var
Mamma sa: Det duger ju inte att va fattig
Här i världen måste man va rik
På arbetsförmedlingen fick hon ett jobb
som strutbagare på en glassfabrik

Den sommaren var mycket varm och glassen försvann
Flickan slet så svetten rann och så mycket som hon hann
Mamma sa: Nu tjänar du väl massor med pengar
när affärerna går så bra
Men dom enda som verkligen tjänade nåt
var aktieägarna

Detta hände på 40-talet
och klimatet det var ganska hett
Folket tjänade kapitalet
som rätt och slätt
växte sig fett

På hösten frös hon när vinden ven
längst glassfabrikens vägg
Till skillnad från bagarn vid nästa bord
med både högre lön och skägg
Flickan tänkte: Vi bakar ju precis samma strutar
Det enda som skiljer oss åt är vårt kön
Men han har råd att hålla sig varm
För honom ger dom högre lön

Glassen var inte särskilt bra och lönerna var väldigt små
Och utav en enda liten fabrik hade det snart blivit två
Flickan tänkte: Tack vare allt mitt jobb
växer både produktionen och profiten
Kapitalisterna smörjer kråset
medan jag går omkring här i skiten

Detta hände på 50-talet
och klimatet det var ganska svalt
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt
tusenfalt

En dag kom tio tidsstudiemän
med tidtagarur och block
Och klockade strutarnas tillverkningstid
med mycken lock och pock
Personalchefen sa: Min flicka, du har alltid varit duktig
och nu måste du vara tapper
Du är nu gammal och sliten, vi får minska din lön
och du får gå på gårdsplan och plocka papper

Våt av vårens bleka regn men hård av förakt
gick hon då till fabrikens chef och ställde krav på makt
Chefen myste: Du kommer ju som på beställning
Du löser oss ur vårt bryderi
Du är som klippt och skuren till kursledare
i företagsdemokrati

Detta hände på 60-talet
och klimatet det var ganska vått
Folket tjänade kapitalet
som kort och gott
levde flott

Vintern kom men isen varken bar eller brast
Tålamodet var slut men flickans beslutsamhet var fast
Flickan sa: Nu får vi inte längre låta styra oss
av denna fruktansvärda gamla glasspamp
Men på fackföreningen talade man
om samarbete och inte om klasskamp

Glassen blev sämre och fabriken gick bättre
och blev multinationell
Human behandling lovades den
som lovade vara snäll
Flickan skrek: Vi måste ta makten i våra händer
och krossa kapitalismen!
Snön föll vit när hon fördes bort
av svartklädda polismän

Detta hände på 70-talet
och klimatet det var ganska svalt
Folket tjänade kapitalet
som tog betalt
tusenfalt

Publicado por Ricky_Marciano el Sáb, 09/04/2011 - 23:41
Align paragraphs
traducción al Inglés

Ice Cream Factory

A poor girl ran away one day from mother and father
To not burden those left at home
Mom said: it’s no good to be poor
In this world you must be rich
in the unemployment office she got a job
as cone baker on an ice cream factory

That summer was extremely hot and the ice cream vanished
The girl worked so her sweat ran and as much as she could manage
Mom said: you must make a lot of money
when business is so good
But the only ones to really profit
were the shareholders

This happened in the forties

And the climate was fairly hot
The people worked for the man
who simply
grew fat

In autumn she was freezing when the wind blew
along the wall of the ice cream factory
compared to the baker by the next table
with both higher salary and beard
The girl thought: we bake the same cones
The only difference between us is our gender
But he can afford keeping warm
because he is given higher wages

The ice cream was not very good and the wages were very small
and from one little factory they went to two
The girl thought: Thanks to my hard work
both profit and production grows
The man eats well
While I walk in the grime

This happened in the fifties
and the climate was fairly cool
The people worked for the man
who cashed in
thousandfold

One day came ten time study men
with timers and notepad
and timed the making of the cones
with much coercion
The chief of staff said: my girl, you have always been proficient
and now you must be brave
You are now old and worn, we have to decrease your salary
and you can walk the courtyard and pick up paper

Wet from the pale spring rain but hard from contempt
she then went to the factory’s boss and demanded power
The boss beamed: You come as if on order
You solve our puzzle
You are perfect for a course leader
in company democracy

This happened in the sixties
And the climate was fairly wet
The people worked for the man
who simply
lived in luxury

Winter came but the ice neither carried nor broke
The patience was ended but the determination of the girl was firm
The girl said: we cannot let us be lead any longer
by this horrible ice cream bigwig
but at the union they spoke
of cooperation not class war

The ice cream became worse and the factory prospered
and became multinational
humane treatment was promised to he
who was good
The girl screamed: we must grab power in our hands
And crush the capitalism!
The snow fell white when she was taken away
by black clad policemen

This happened in the seventies
and the climate was fairly cool
The people worked for the man
who cashed in
thousandfold

Publicado por a_nonsense_name el Mié, 17/08/2011 - 11:27
UsuarioPublicado hace
Mike_W4 años 34 semanas
5
Comentarios