ساعات خوش (Happy Hour)

Inglés

Happy Hour

Oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah

How can I know what you mean when you never ask
How can I drive you crazy when I've got no gas
How can we be together when we're so far apart
You tell me that you love me then you go and break my heart

I'll admit that I've got problems
If you'll say that you'll help me solve them, yes
I realize some days I can be sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy our

Just because
I'm never happy when I'm sobered up
I'm only good if I can have a cup
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy hour
Only when
You go away and I can't get my fix
I'm only good if I can have a sip
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help but drink you up because you're my happy hour

Why should I be your women when you've got two more
Why should I say I do when I know you don't
Why should I stay here when you are always gone
And why should I be open with you when you stayed bottled up

I'll admit that I've got problems
If you'll say that you'll help me solve them, yes
I realize some days I can be sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy our

Just because
I'm never happy when I'm sobered up
I'm only good if I can have a cup
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy hour
Only when
You go away and I can't get my fix
I'm only good if I can have a sip
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help but drink you up because you're my happy hour

You were all I ever needed
You were all I ever had
You were all I ever wanted
But you were making me bad

You were my happy hour
Sometimes I'm sweet, sometimes I'm sour, yeah
Oh

Just because
I'm never happy when I'm sobered up
I'm only good if I can have a cup
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy hour
Only when
You go away and I can't get my fix
I'm only good if I can have a sip
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help but drink you up because you're my happy hour

Just because
I'm never happy when
I'm sobered up and I'm only good if I'm with you
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy hour
Just because
I'm never happy when
I'm sobered up and I'm only good if I'm with you
Some days I'm sweet and some I'm sour
But I can't help drink you up because you're my happy hour

Publicado por Miley_Lovato el Mié, 01/02/2012 - 19:08
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

ساعات خوش

چطوری می تونم بفهمم منظورت چیه وقتی چیزی نمیپرسی
چطوری می تونم دیوونه ات کنم وقتی بهم یه ذره اهمیت نمی دی
چطوری با اینهمه که از هم دوریم می تونیم با هم باشیم
بهم گفتی دوستم داری و بعد رفتی و قلبمو شکستی

قبول دارم من هم اشتباهاتی کردم
اگه گفتی که کمکم می کنی که حلشون کنم کمکم کن ، آره
قبول دارم که بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

فقط چون
من هیچ وقت بدون تو خوشحال نیستم
من فقط وقتی خوشحالم که حتی یه لحظه با تو باشم
بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی
فقط وقتی
تو میری و من نمی تونم ثباتم رو حفظ کنم
من تنها زمانی خوبم که یه جرعه بنوشم (یه ذره با تو باشم
بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

چرا باید زن تو باشم وقتی دو تا دیگه هم داری
چرا باید برات هرکاری کنم وقتی میدونم تو برای من هرکاری نمیکنی
چرا من باید اینجا بمونم وقتی تو میری
و چرا باید با تو خوش رفتاری کنم وقتی تو مستی

قبول دارم من هم اشتباهاتی کردم
اگه گفتی که کمکم می کنی که حلشون کنم کمکم کن ، آره
قبول دارم که بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

و تکرار

Publicado por sungirl_u el Mié, 15/08/2012 - 04:09
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Comentarios