ساعات خوش (Happy Hour)

ساعات خوش

چطوری می تونم بفهمم منظورت چیه وقتی چیزی نمیپرسی
چطوری می تونم دیوونه ات کنم وقتی بهم یه ذره اهمیت نمی دی
چطوری با اینهمه که از هم دوریم می تونیم با هم باشیم
بهم گفتی دوستم داری و بعد رفتی و قلبمو شکستی

قبول دارم من هم اشتباهاتی کردم
اگه گفتی که کمکم می کنی که حلشون کنم کمکم کن ، آره
قبول دارم که بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

فقط چون
من هیچ وقت بدون تو خوشحال نیستم
من فقط وقتی خوشحالم که حتی یه لحظه با تو باشم
بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی
فقط وقتی
تو میری و من نمی تونم ثباتم رو حفظ کنم
من تنها زمانی خوبم که یه جرعه بنوشم (یه ذره با تو باشم
بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

چرا باید زن تو باشم وقتی دو تا دیگه هم داری
چرا باید برات هرکاری کنم وقتی میدونم تو برای من هرکاری نمیکنی
چرا من باید اینجا بمونم وقتی تو میری
و چرا باید با تو خوش رفتاری کنم وقتی تو مستی

قبول دارم من هم اشتباهاتی کردم
اگه گفتی که کمکم می کنی که حلشون کنم کمکم کن ، آره
قبول دارم که بعضی روزا رفتارم خوبه و بعضی روزا نه
اما نمی تونم با تو بودن رو تموم کنم چون تو ساعات خوش منی

و تکرار

Publicado por sungirl_u el Mié, 15/08/2012 - 04:09
Original:
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Inglés

Happy Hour

Video Lyrics
See video
Comentarios