بالا (High)

Inglés

High

Beautiful dawn - lights up the shore for me.
There is nothing else in the world,
I'd rather wake up and see (with you).
Beautiful dawn - I'm just chasing time again.
Thought I would die a lonely man, in endless night.
But now I'm high; running wild among all the stars above.
Sometimes it's hard to believe you remember me.

Beautiful dawn - melt with the stars again.
Do you remember the day when my journey began?
Will you remember the end (of time)?
Beautiful dawn - You're just blowing my mind again.
Thought I was born to endless night, until you shine.
High; running wild among all the stars above.
Sometimes it's hard to believe you remember me.

Will you be my shoulder when I'm grey and older?
Promise me tomorrow starts with you,
Getting high; running wild among all the stars above.
Sometimes it's hard to believe you remember me.

Publicado por stresnebun el Mié, 25/01/2012 - 21:16
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

بالا

ای سپیده دم زیبا ساحل را برای من روشن کن
هیچ چیز دیگری در این دنیا وجود ندارد
ترجیح میدهم که بیدار شوم و (با تو) ببینم
ای سپیده دم زیبا دوباره زمان را تعقیب میکنم
فکر میکردم که در شبی بی انتها مردی تنها خواهم مرد
اما حالا من این بالا هستم وهیجان زده و خوشحال میان تمام ستارگان میدوم
گاهی قبول این که مرا به یاد بیاوری سخت است
ای سپیده دم زیبا دوباره با ستارگان در هم آمیز
آن روزی را که سفر من آغاز شد به یاد میاوری؟
آیا پایان آن را به خاطر خواهی آورد؟
ای سپیده دم زیبا دوباره مرا شگفت زده میکنی
فکر میکردم که در شبی بی انتها متولد شده ام ،تا اینکه تو تابیدی
من این بالا هیجان زده و خوشحال میان تمام ستارگان میدوم
گاهی قبول اینکه تو مرا به یاد بیاوری سخت است
آیا تو تکیه گاهی (شانه ای) برای من خواهی بود زمانی که من پیر و سپید موی شوم
به من قول بده که فردا با تو آغاز خواهد شد
بالا میروم و هیجان زده وخوشحال در میان تمام ستارگان میدوم
گاهی ایمان به این که تو مرا به یاد بیاوری سخت است

Publicado por mina-daisy el Mié, 08/08/2012 - 20:35
Comentarios del autor:

این ترانه یکی از محبوب ترین ترانه های منه و امیدوارم که خوب ترجمه اش کرده باشم

7 agradecimientos
Usuario Hace
pharmacy_f2 años 10 semanas
6 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (1 voto)
UsuarioPublicado hace
pharmacy_f2 años 10 semanas
5
Comentarios
pharmacy_f     Septiembre 17th, 2013
5

خیلی هم خوووووب