Dakila ang ating Diyos (How great is our God)

Inglés

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice
 
How great is our God,
Sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, How great
Is our God
 
Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb
 
Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing how great is our god
 
Publicado por cindygonzalez el Mar, 02/12/2008 - 15:19
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Filipino/Tagalog

Dakila ang ating Diyos

Karangalan at kamahalan,
Ang Hari ay lubos na nadaramtan
Magalak ang buong mundo
Magalak ang buong mundo
Puspos Siya ng maningning na liwanag
na pinagtataguan ng dilim na pusikit
na nanginginig sa Kanyang tinig
nanginginig sa Kanyang tinig
 
Dakila ang ating Diyos
sabay tayong umawit
Dakila ang ating Diyos
At makikita ng lahat na
Dakila, dakila ang ating Diyos
 
kailanman hindi siya nagbabago
at ang panahon ay nasa mga kamay Niya
Simula at ang wakas
Simula at ang wakas
Ang Diyos sa tatlong persona
Ama, Espiritu at Anak
Ang leon at ang tupa
Ang leon at ang tupa
 
Higit sa lahat ng pangalan
na dapat papurihan
Ako ay buong pusong aawit, Dakila ang ating Diyos
 
Publicado por introvoyz041 el Mié, 23/11/2011 - 03:54
Comentarios