Dakila ang ating Diyos

Inglés

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice

How great is our God,
Sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, How great
Is our God

Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing how great is our god

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Filipino

Dakila ang ating Diyos

Karangalan at kamahalan,
Ang Hari ay lubos na nadaramtan
Magalak ang buong mundo
Magalak ang buong mundo
Puspos Siya ng maningning na liwanag
na pinagtataguan ng dilim na pusikit
na nanginginig sa Kanyang tinig
nanginginig sa Kanyang tinig

Dakila ang ating Diyos
sabay tayong umawit
Dakila ang ating Diyos
At makikita ng lahat na
Dakila, dakila ang ating Diyos

kailanman hindi siya nagbabago
at ang panahon ay nasa mga kamay Niya
Simula at ang wakas
Simula at ang wakas
Ang Diyos sa tatlong persona
Ama, Espiritu at Anak
Ang leon at ang tupa
Ang leon at ang tupa

Higit sa lahat ng pangalan
na dapat papurihan
Ako ay buong pusong aawit, Dakila ang ating Diyos

Publicado por introvoyz041 el Mié, 23/11/2011 - 03:54
8 agradecimientos
8 agradecimientos de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios