من هنوز... (I Still...)

traducción al Persa

من هنوز...

تو الان کی هستی؟
آیا هنوز همون آدمی
یا یه جورایی تغییر کردی؟
چی کار می کنی
تو این مدت که من بهت فکر می کنم؟
و وقتی من به گذشته نگاه می کنم
ما چقدر جوان و احمق بودیم
یادت میاد؟
 
مهم نیست که چه جوری باهاش می جنگم
نمی تونم اینو انکار کنم
نمی تونم بذارم بری
 
من هنوز بهت نیاز دارم
من هنوز بهت علاقه مندم
با چیز های گفته شده و انجام شده
من هنوز تورو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
حالا به من نگاه کن
به جای حرکت کردن ،از دیدن خودداری می کنم
که تورو برگردونم
آره،من یه لحظه گیر افتادم
که به معنای تمام شدن نیست
 
مهم نیست که چه جوری باهاش می جنگم
نمی تونم اینو انکار کنم
نمی تونم بذارم بری
 
من هنوز بهت نیاز دارم
من هنوز بهت علاقه مندم
با چیز های گفته شده و انجام شده
من هنوز تورو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
نه،نه
من آرزو می کنم که بتونم تو رو پیدا کنم
درست مثل اینکه تو منو پیدا کردی
و بعد از اون من
نخواهم گذاشت که بری
 
بدون تو
با چیزهای گفته شده و کارهای انجام شده
 
من هنوز تو رو احساس می کنم
مثل اینکه درست کنارت نشستم
ولی تو هنوز هیچ حرفی نزدی
 
Publicado por barcafan el Jue, 09/08/2012 - 10:47
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Inglés

I Still...

Who are you now?
Are you still the same
Or did you change somehow?
What do you do
At this very moment when I think of you?
And when I'm looking back
How we were young and stupid
Do you remember that?
 

Más

Por favor, ayuda a traducir "I Still..."
Comentarios