من می خوام تو منو عاشق کنی (I Wanna Be Loved by You)

Inglés

I Wanna Be Loved by You

 

I wanna be loved by you, just you you
and nobody else but you
i wanna be loved by you, alone
Boop-Boop-Bee-Doo

I wanna be kissed by you, just you
Nobody else but you
i wanna be kissed by you alone

I couldn't aspire
to anything higher
Than to feel the desire
to make you my own

I wanna be loved by you just you
And nobody else but you
I wanna be loved by you alone

I couldn't aspire
to anything higher
Than, to feel the desire
to make you my own
Ba Dum-Ba Dum-Ba-Diddle-Dum-Poo

I wanna be loved by you,
and nobody else but you

I wanna be loved by you
Ba-Diddle-Diddle-Diddle-Dum
Ba-Boop-Bee-Doo

Publicado por licorna.din.vis el Mar, 14/02/2012 - 14:43
Editado por última vez por olivia d. el Mar, 26/08/2014 - 23:52
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

من می خوام تو منو عاشق کنی

Versiones: #1#2

من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم
من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم

Publicado por Shermineh el Dom, 05/08/2012 - 13:20
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Comentarios
Hafez     Enero 25th, 2013

aali boud... mer30!