من می خوام تو منو عاشق کنی (I Wanna Be Loved by You)

traducción al Persa

من می خوام تو منو عاشق کنی

Versiones: #1#2
من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم
من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم
 
Publicado por Shermineh el Dom, 05/08/2012 - 13:20
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
Inglés

I Wanna Be Loved by You

See video
Comentarios
Hafez     Enero 25th, 2013

aali boud... mer30!