باید عشق باشه (It Must Be Love)

traducción al Persa

باید عشق باشه

Versiones: #1#2
یه چیزی هست که باید بهت بگم
اینطوری شروع میشه
 
میدونی که تک تک
نفسهایی که میکشم رو کنترل میکنی؟
تو میتونی باطن روح من رو ببینی
این رو توی عشقی که خلق میکنیم حس میکنم
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(آره)
 
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
آره,باید عشق باشه
 
وقتی که حرف میزنیم,تو میتونی هر چیزی که
توی ذهنم میگذره بخونی
انگار که میدونی به چی نیاز دارم
نمیتونم هیچ جایی رو بدون تو تصور کنم
میخوام همینجا کنار تو باشم
کنار من
چرا نمیتونی ببینی که من سعی میکنم با این حس
مبارزه کنم اما ایمان دارم که (آره)
 
این باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
باید عشق باشه X3
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(اوه)
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
 
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
Publicado por minuch el Vie, 25/05/2012 - 15:31
10 agradecimientos
10 agradecimientos de invitados
Inglés

It Must Be Love

There is something I gotta tell you
It goes like this
 
Do you know you control
Every single breath I take
You can see through my soul,
I feel it in the love we make
 

Más

Comentarios