Джаки (Jackie)

Inglés

Jackie

Jackie left on a cold, dark night
Telling me he'd be home
Sailed the seas for a hundred years
Leaving me all alone
And I've been dead for twenty years
I've been washing the sand
With my ghostly tears
Searching the shores for my Jackie-oh

I remember the day the young man came
He said, "your Jackie's gone
We got lost in the rain"
And I ran to the beach
And laid me down

"You're all wrong", I said
And they stared at the sand
"That man knows that sea
Like the back of his hand
He'll be back some time
laughing at you"

And I've been waiting all this time
For my man to come
Take his hand in mine
And lead me away
To unseen shores

I've been washing the sand
With my salty tears
Searching the shore
For these long years
And I'll walk the seas forever more
Till I find my Jackie oh
Till I find my Jackie oh
Till I find my Jackie oh
Jackie oh
Jackie oh
Jackie oh

See video
 Intentar alinear
traducción al Búlgaro

Джаки

Джаки ме напусна в една студена, тъмна нощ,
Казвайки ми, че ще си бъде в къщи,
Прекоси морето за сто години,
Оставяйки ме сам
И аз бях мъртъв в продължение на 20 години.
Отмивах пясъка
С моите призрачни сълзи,
Претърсвайки пристанищата заради моят Джаки, О-о.

Помня деня, когато млад мъж дойде.
Той каза: „Твоят Джаки си отиде.
Ние се загубихме в дъжда.”
И аз побягнах към плажа
И легнах на пясъка.

„Много грешиш” си казах,
А те се взираха в пясъка.
„Този човек* познава това море
Като петте си пръста.
Той ще се върне някой ден
И ще ти се присмива.”

И аз чаках през цялото време
Да се върне моят мъж,
Да хвана ръцете му в своите
И да ме поведе надалеч,
Към невиждани брегове.

Отмивах пясъка
С моите солени сълзи,
Претърсвайки брега
През всичките тези години.
И аз ще кръстосвам вечно морето,
Докато не намеря моят Джаки, О-о.
Докато не намеря моят Джаки, О-о.
Докато не намеря моят Джаки, О-о.
Джаки, О-о.
Джаки, О-о.
Джаки, О-о.

Publicado por kdravia el Mar, 24/04/2012 - 19:09
Comentarios del autor:

* Има се предвид Джаки

1 agradecimiento
Usuario Hace
Invitado/a3 años 31 semanas
Más traducciones de "Jackie"
Inglés → Búlgaro - kdravia
5
UsuarioPublicado hace
3 años 31 semanas
5
Comentarios
    Abril 25th, 2012

Невероятен си... 60000000000000000000000000000x

kdravia     Abril 25th, 2012

Благодаря Smile