کوزه ی قلب ها (Jar of Hearts)

Inglés

Jar of Hearts

 
No, I can't take one more step towards you
‘Cause all that's waiting is regret
Don't you know I'm not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
 
I learned to live, half alive
And now you want me one more time
 
Who do you think you are?
Runnin' 'round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are?
 
I hear you're asking all around
If I am anywhere to be found
But I have grown too strong
To ever fall back in your arms
 
I've learned to live, half alive
And now you want me one more time
 
Who do you think you are?
Runnin' 'round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are?
 
It took so long just to feel alright
Remember how to put back the light in my eyes
I wish I had missed the first time that we kissed
‘Cause you broke all your promises
And now you're back
You don't get to get me back
 
Who do you think you are?
Runnin' 'round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
Don't come back for me
Don't come back at all
 
Who do you think you are?
Who do you think you are?
Who do you think you are?
 
Publicado por purplelunacy el Sáb, 07/05/2011 - 18:32
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

کوزه ی قلب ها

Versiones: #1#2
نه، من نمی تونم حتی یک قدم دیگه هم به تو نزدیک بشم،
برای این که تمام اون انتظار فقط پشیمونی داشته
نگو که نمی دونی که من دیگه مثل یک عروسک خیمه شب بازی از تو اطاعت نمی کنم
تو تنها عشقی رو که عاشقانه دوست داشتم از دست دادی
 
یاد گرفتم که چطور، نصفه زنده بمونم
و الان تو دوباره من رو می خوای
 
تو فکر می کنی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره بزودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد،
تو فکی می کنی کی هستی؟
 
شنیده ام که داره از همه می پرسی
که من کجام
ولی من خیلی قوی بار اومده ام
که دوباره توی آغوشت بیوفتم
 
یاد گرفتم که چطور، نصفه زنده بمونم
و الان تو دوباره من رو می خوای
 
تو فکر کردی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره به زودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد
تو فکر می کنی کی هستی؟
 
مدت زیادی طول کشید که حالم بهتر بشه
یادته که چطور دوباره برق رو دوباره توی چشمام بر گردونی
کاشکی بار اولی که بوسیدیم رو از یاد می بردم
برای این که تو زیر تک تک قولهات زدی
و حالا دوباره برگشتی
ولی تو دیگه نمی تونی من رو پس بگیری
 
تو فکر کردی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره به زودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد،
اصلا برنگرد،
 
تو فکر می کنی کی هستی؟
تو فکر می کنی کی هستی
تو فکر می کنی کی هستی؟
 
Publicado por ronak-19 el Vie, 10/08/2012 - 10:58
Comentarios