کوزه ی قلب ها (Jar of Hearts)

traducción al Persa

کوزه ی قلب ها

Versiones: #1#2
نه، من نمی تونم حتی یک قدم دیگه هم به تو نزدیک بشم،
برای این که تمام اون انتظار فقط پشیمونی داشته
نگو که نمی دونی که من دیگه مثل یک عروسک خیمه شب بازی از تو اطاعت نمی کنم
تو تنها عشقی رو که عاشقانه دوست داشتم از دست دادی
 
یاد گرفتم که چطور، نصفه زنده بمونم
و الان تو دوباره من رو می خوای
 
تو فکر می کنی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره بزودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد،
تو فکی می کنی کی هستی؟
 
شنیده ام که داره از همه می پرسی
که من کجام
ولی من خیلی قوی بار اومده ام
که دوباره توی آغوشت بیوفتم
 
یاد گرفتم که چطور، نصفه زنده بمونم
و الان تو دوباره من رو می خوای
 
تو فکر کردی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره به زودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد
تو فکر می کنی کی هستی؟
 
مدت زیادی طول کشید که حالم بهتر بشه
یادته که چطور دوباره برق رو دوباره توی چشمام بر گردونی
کاشکی بار اولی که بوسیدیم رو از یاد می بردم
برای این که تو زیر تک تک قولهات زدی
و حالا دوباره برگشتی
ولی تو دیگه نمی تونی من رو پس بگیری
 
تو فکر کردی کی هستی
که می دوی و کلکسیون (کوزه) قلب هات رو جمع می کنی؟
و عشق رو از هم می پاشونی
قراره به زودی سرما بخوری،
بخاطر یخی که وجودت رو تسخیر کرده
پس برای من بر نگرد،
اصلا برنگرد،
 
تو فکر می کنی کی هستی؟
تو فکر می کنی کی هستی
تو فکر می کنی کی هستی؟
 
Publicado por ronak-19 el Vie, 10/08/2012 - 10:58
10 agradecimientos
10 agradecimientos de invitados
Inglés

Jar of Hearts

No, I can't take one more step towards you
‘Cause all that's waiting is regret
Don't you know I'm not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
 
I learned to live, half alive
And now you want me one more time
 

Más

Comentarios