مرز (Kenar Süsü)

traducción al Persa

مرز

من مرز زندگی تو شدم
منظورم این است که خوب است حتی اگر من در زندگیت نباشم
تو مرگ را مانند یک تصادف جلوه می دهی
نبود من باعث نمیشود که کسی جالی خالی ام را حس کند
نگفته بودم،نپرسیده بودم
بی انکه به تو نگاه کنم می روم
و اطمینان دارم تو از ان قدر دانی میکنی
متوجه شده بودی که از درون شکسته ام؟
من هیچ شده ام
خسته شده ام از زوال
 
خودم را سیاه کرده ام
من وحشت کرده ام،سقوط کرده ام
برای هر چیزی گریه کرده ام
تو درون من خالص مانده ای
لبخند زدن را فراموش کردم
یا تبدیل به یک انسان کاملا سالم میشوم یا یک مالیخولیایی
چرا که به خودم گوش دادم
برای تو
 
Publicado por masih el Mar, 04/09/2012 - 18:49
10 agradecimientos
UsuarioHace
bijan.kardouni2 años 35 semanas
leila_persian_girl4 años 13 semanas
8 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (2 votos)
Más traducciones de "Kenar Süsü"
Turco → Persa - masih
5
Por favor, ayuda a traducir "Kenar Süsü"
UsuarioPublicado hace
bijan.kardouni2 años 35 semanas
5
leila_persian_girl4 años 13 semanas
5
Comentarios
leila_persian_girl     Septiembre 5th, 2012
5

so beautiful! Oups

bijan.kardouni     Abril 5th, 2014
5

So nice and correct