سادگی تو (La Tua Semplicità)

Italiano

La Tua Semplicità

Stare qui davanti a te
Guardare con questi occhi miei
In cui convergono
Le stellari vie
Occhi ignari di colui
Che silenzioso regna in voi
Da sé, dalle stelle
Luce sconfinata prenderà
 
Penso al giorno che
Così pieno sarà
Di stupore per
La tua semplicità
Che tiene in pugno il mondo
E in esso durerà
Fino a qui vivrà
E al di là
 
Chiuderò le palpebre
Davanti al tremulo bagliore
Meno io saprò
Di più crederò
Fammi aprire gli occhi chiusi
E che tu possa avvolgere
Nel tuo vento immenso
L'esile soffio d'anima
 
Penso al giorno che
Così pieno sarà
Di stupore per
La tua semplicità
Che tiene in pugno il mondo
E in esso durerà
Intatto e qui per sempre Vivrà
 
Publicado por Delarammir el Lun, 16/07/2012 - 14:48
Align paragraphs
traducción al Persa

سادگی تو

بودن در مقابل تو
نگاه کردن با این چشمانم
که می گرابند به
مسیر ستارگان
چشمانی غافل از او
که خاموش در درون سلطنت می کند
از خودش از ستارگان
نوری بی حد و حصر خواهد گرفت
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
در زندگانی اینجا
و فراتر
پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت
کاری کن باز کنم چشمان بسته ام را
که تو بتوانی بگنجانی
در تندبادت
نفسی کوچک از روح را
فکر می کنم به روزی که
اینگونه پر خواهد بود از
شگفت از
سادگی تو
که جهان را در دست نگه می دارد
و ادامه خواهد داشت
و به سلامت اینجا زندگی خواهد کرد
 
Publicado por Delarammir el Lun, 16/07/2012 - 15:32
10 agradecimientos
UsuarioHace
Invitado/a1 año 22 semanas
SardareGhalbha4 años 20 semanas
AliPishgoo4 años 20 semanas
Nightingale4 años 26 semanas
6 agradecimientos de invitados
5
Tu puntaje: Nada Promedio: 5 (2 votos)
Más traducciones de "La Tua Semplicità"
Italiano → Persa - Delarammir
5
Modismos de "La Tua Semplicità"
UsuarioPublicado hace
AliPishgoo4 años 20 semanas
5
Nightingale4 años 26 semanas
5
Comentarios
Nightingale     Julio 17th, 2012

پلک هایم را خواهم بست
در مقابل تابش نور
کمتر خواهم فهمید
بیشتر اعتقاد خواهم داشت

... Pure perfection!!!! Tnx!! Smile

Delarammir     Julio 21st, 2012

you're welcome dear Nooshin Smile

sanaz     Julio 21st, 2012

hi,dear delaram
tnx:)

Delarammir     Agosto 4th, 2012

You're welcome Sanaz jan

AliPishgoo     Agosto 26th, 2012
5
barsiscev     Abril 27th, 2013

Delaram, I've reformatted the source text, please correct your translation, if you want.