Φώτα (Fota) [ Lights ]

Inglés

Lights

I had a way then losing it all on my own
I had a heart then but the queen has been overthrown
And I'm not sleeping now the dark is too hard to beat
And I'm not keeping now the strength I need to push me

You show the lights that stop me turn to stone
You shine It when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone

'Cause they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine It when I'm alone

Home

Noises, I play within my head
Touch my own skin and hope that I'm still breathing
And I think back to when my brother and my sister slept
In an unlocked place the only time I feel safe

You show the lights that stop me turn to stone
You shine it when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone

'Cause they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine it when I'm alone

Home

Yeah, hee

Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights
Light, lights

You show the lights that stop me turn to stone
You shine it when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone

'Cause they're calling, calling, calling me home
Calling, calling, calling home
You show the lights that stop me turn to stone
You shine it when I'm alone

Home, home
Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights

Home, home
Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights

Home, home
Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights

Home, home
Light, lights, lights, lights
Light, lights, lights, lights

Publicado por Miley_Lovato el Jue, 09/02/2012 - 20:06
See video
 Intentar alinear
traducción al Griego

Φώτα (Fota)

Είχα έναν τρόπο τότε να τα χάνω όλα από μόνη μου
Είχα μια καρδιά τότε, αλλά η βασίλισσα έχει εκθρονιστεί
Και δεν κοιμάμαι τώρα, το σκοτάδι είναι πολύ σκληρό για να το πολεμήσεις
Και δεν κρατάω τώρα τη δύναμη που χρειάζομαι για να με παρακινήσει

Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη
Και έτσι λέω στον εαυτό μου πως θα είμαι δυνατή
Και ονειρεύομαι τη στιγμή που θα έχουν φύγει

Γιατί με καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη

Σπίτι

Ήχους, παίζω μέσα στο μυαλό μου
Ακούμπα το δέρμα μου και έχε την ελπίδα πως ακόμα αναπνέω
Και σκέφτομαι τότε που κοιμόντουσαν οι αδελφοί και οι αδελφές μου
Σε ένα ξεκλείδωτο μέρος, η μόνη φορά που ένιωσα ασφαλής

Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη
Και έτσι λέω στον εαυτό μου πως θα είμαι δυνατή
Και ονειρεύομαι τη στιγμή που θα έχουν φύγει

Γιατί με καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη

Σπίτι

Ναιιι, ναιιι

Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα
Φώτα, φώτα

Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη
Και έτσι λέω στον εαυτό μου πως θα είμαι δυνατή
Και ονειρεύομαι τη στιγμή που θα έχουν φύγει

Γιατί με καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Καλούν, καλούν, με καλούν σπίτι
Δείχνεις τα φώτα που με σταματούν από το να πετρώσω
Φωτίζεις όταν είμαι μόνη

Σπίτι, σπίτι
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα

Σπίτι, σπίτι
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα
Φώτα, φώτα, φώτα, φώτα

Publicado por Id el Vie, 17/08/2012 - 21:45
4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
Por favor, ayuda a traducir "Lights"
Comentarios