I went to the market (2) [ Mă dusei la târg (2) ]

traducción al Inglés

I went to the market (2)

I went to the market
And I bought a chi...
And I bought a chi...
And I bought a chicken.
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
I went to the market
And I bought an ewe...
And I bought an ewe...
And I bought an ewe.
The ewe says : "Shear me",
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
I went to the market
And I bought a cow...
And I bought a cow...
And I bought a cow.
The cow says : "Milk me!"
The ewe says : "Shear me!"
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
I went to the market
And I bought a hor...
And I bought a hor...
And I bought a horse.
The horse says : "Ride me!"
The cow says : "Milk me!"
The ewe says : "Shear me!"
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
I went to the market
And I bought a pig...
And I bought a pig...
And I bought a pig.
The pig says : "Kill me!"
The horse says : "Ride me!"
The cow says : "Milk me!"
The ewe says : "Shear me!"
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
I went to the market
And I bought a cat...
(And I bought a dog,
And I bought a duck,
And I bought a goose,
(etc)
The goose says: „Gwa, gwa, gwa!”
The duck says: „Quack, quack, quack!”
The dog says: „Woof, woof, woof!”
The cat says : „Meow, meow, meow!”)
And I bought a pig...
And I bought a pig.
The pig says : "Kill me!"
The horse says : "Ride me!"
The cow says : "Milk me!"
The ewe says : "Shear me!"
The chicken says : "Cuck, cuck, call me baby,
dear sweetheart,
my sweetheart."
 
Publicado por aylin_22 el Mié, 25/04/2012 - 21:41
Rumano

Mă dusei la târg (2)

Mă dusei la târg
Și cumpărai un pu...
Si cumpărai un pu...
Și cumpărai un pui.
 

Más

Más traducciones de "Mă dusei la târg (2)"
Rumano → Inglés - aylin_22
Comentarios